Olet täällä

6.4.2020 - 16:02

Hallitus jatkoi poikkeusoloihin liittyviä toimia kuukaudella - Kajaanin kaupungin toiminnot poikkeusolojen aikana

Kajaani sininen 2019
Suomen hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Hallitus antoi uudet käyttöönottoasetukset eduskunnalle 31.3.2020. ajaanin kaupunki jatkaa tehtyjä muutoksia toimintoihinsa hallituksen linjauksen mukaisesti.

Tiedote 6.4.2020

Poikkeusolojen tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Sivistystoimi

Perusopetus

Kajaanin perusopetuksessa koulut ovat olleet suljettuina tiistaista 18.3.2020 alkaen ja koulujen sulkemista jatketaan 13.5.2020 saakka. Perusopetuksen oppilaista kotona etäopetuksessa on yli 3600 oppilasta. Etäopetukseen siirtyminen onnistui hyvin. Hallituksen linjauksen mukaisesti opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Poikkeuksena kouluissa on järjestetty esiopetus sekä perusopetuksen 1-3.-luokkien lähiopetusta niiden vanhempien lapsille, jotka lähiopetusta tarvitsevat.  Lähiopetuksessa 1-3-luokkien oppilaista on tällä hetkellä noin 100 oppilasta. Kouluissa on 1-20 oppilasta/koulu. Kahdessa koulussa ei ole oppilaita lainkaan.

Kehitysvammaisten opetus jatkuu siinä laajuudessa kuin on tarvetta sekä Lehtikankaalla, Kalevassa ja Väinölässä, samoin kuin niiden aamu- ja iltapäivätoiminta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus on pidetty toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

Varhaiskasvatusta ei ole rajattu vain kriittisten alojen henkilöstön käyttöön, vaan se on haluttu pitää työssäkäyvien palveluna siten, että työssäkäynti mahdollistuisi. Valtioneuvosto on suosittanut, että perheet hoitavat lapsensa kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli toinen vanhemmista on kotona esim. vanhempainvapaan, työttömyyden, etätyön (mikäli mahdollista), etäopiskelun yms. vuoksi, lasten hoito järjestetään kotona.

Kajaanin kaupunki on pyytänyt ilmoittamaan lapsen poissaolosta hoidon varausohjelman kautta tai suoraan päiväkotiin.

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa on annettu niille 1.-2.-vuosiluokkien yleisopetuksen oppilaille, joiden huoltajat tekevät kriittistä työtä. Ohjaajat ovat tehneet yhteistyötä huoltajien sekä perusopetuksen rehtoreiden ja opettajien kanssa, jotta aamu- ja iltapäivätoiminta taataan tässä tilanteessa sitä tarvitseville. Aamutoiminta järjestetään kouluilla sekä erityisen tuen pienryhmien toiminta.

Koulukuljetukset

Kajaanin kaupungin sisäistä koulupäivisin ajettavaa joukkoliikennettä on karsittu 18.3.2020 alkaen. Otanmäen ja Vuolijoen sisäisiä kouluvuoroja ei ole liikennöity 18.3.2020 alkaen. Karsittavat vuorot löytyvät www.kajaaninseudunjoukkoliikenne.fi

Nuorisotalot ovat suljettu - nuoria kohdataan netissä ja jalkaudutaan nuorten pariin       

Valtioneuvoston määräysten mukaan nuorisotalot sulkeutuivat 16.3.2020. Kajaanin kaupungin Nuorisopalvelut on siirtynyt kohtaamaan nuoria netissä ja käytössä on mm. Onks tää normaalii -chat, Discord sekä muut sähköiset välineet.

Lisäksi nuorisopalvelut on jalkautunut arki-iltoina paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat. Nuorille kerrotaan koronatilanteesta, käsienpesun tärkeydestä ja yskimisestä hihaan. Nuoria muistutetaan, että yli 10 hengen kokoontumisia on vältettävä ja heidän kanssaan keskustellaan turvaväleistä ja pysymisestä kotioloissa. Nuoria kannustetaan etäopiskeluun sekä kerrotaan nuorisotyön ja muiden nuorisotoimijoiden palveluista netissä. Nuorille tiedotetaan samalla verkossa järjestettävistä nuorisopalveluista. Nuorisopalvelut tekee asiassa yhteistyötä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Chatit
Discord
http://discord.gg/UGa9DKM
Normaali.fi Onks tää normaalii

https://normaali.fi/
Verkkosivut
Kajaanin kaupungin nuorisopalvelut
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/nuoriso

Ohjaamo Nuppa
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/nuoriso/ohjaamo-nuppa

Some, hakutermit osoitteen perässä Kajaanin kaupungin nuorisotyö
facebook: https://www.facebook.com/kajaaninkaupunginnuorisotyo/ @kajaaninkaupunginnuorisotyo
instagram: https://www.instagram.com/kni_nuorisotyo/?hl=fi @kni_nuorisotyo

Ohjaamo Nuppa
facebook: https://www.facebook.com/ohjaamonuppa/ @ohjaamonuppa
instagram: https://www.instagram.com/ohjaamonuppa/?hl=fi @ohjaamonuppa

Kulttuuri- ja sivistyslaitokset

Kainuun musiikkiopisto

Kainuun musiikkiopisto aloitti 23.3.2020 etäopetuksen yksilöopetuksessa ja osassa ryhmäaineita ja opetusta jatketaan etäopetuksena ainakin 13.5.2020 saakka.

Opetuksen keskeytymisen takia Kainuun musiikkiopiston kevätlukukautta on päätetty jatkaa viikolla siten, että viimeiset opetuskerrat ovat maanantain opetuksen osalta 25.5.2020, tiistain osalta 19.5.2020, keskiviikon osalta 20.5.2020, torstain osalta 28.5.2020 ja perjantain osalta 29.5.2020, ellei opettajan kanssa ole opetuksen ajankohdasta muuta sovittu.

Kaikki kevätlukukauden konsertit ja tanssinäytökset on peruttu.

Tanssin erikoiskoulutuksen pääsykoetta ei pystytä järjestämään tänä keväänä. Ne oppilaat, jotka toivovat pääsevänsä tanssin erikoiskoulutukseen, voivat ilmoittautua jatkoilmoittautumis-lomakkeen kohdassa Toivomuksia. Uudet oppilaat erikoiskoulutukseen otetaan ilmoittautumis-järjestyksessä ilman pääsykokeita.

Musiikin päättösuoritukset toteutetaan oppilaan kotoa etäyhteydellä, jos niitä ei ole mahdollista siirtää ensi syksyyn.

Kirjastot

Kirjastot on suljettu 13.5.2020 saakka valtioneuvoston määräyksellä. Asiakkaita palvellaan verkkokirjastossa, puhelimitse ja sähköpostitse, varaa esille kirjastokorttisi kun otat yhteyttä kirjastoon. Kirjasto palvelee edelleen asiakkaitaan e-aineistoilla ja antaa myös puhelinneuvontaa niiden käytössä. Ota yhteyttä ma-pe klo 8-16 puh. 044 7100 825. Palautusluukut on suljettu toistaiseksi Pohjois-Suomen AVIn ohjeistuksen mukaisesti. Kirjaston e-palvelut löytyvät osoitteesta https://kainet.finna.fi/Content/ekirjasto.

Museot ja Kaukametsän opisto

Kajaanin taidemuseo, Kainuun museo ja Kaukametsän opisto (kansalaisopisto) ovat suljettuina 13.5.2020 saakka.

Museot palvelevat tietopalveluissa ja valokuva-asioissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Kaupunginteatteri

Kajaanin kaupunginteatteri on suljettu. Kevätkauden 2020 teatteriesitykset on peruttu.

Opetustilat

Kaikki opetustilat ovat suljettu ja niissä ei sallita liikkumista. Tämän vuoksi mm. opiskelija- ja oppilastöitä säilytetään epidemian ajan ko. tiloissa ja ne jaetaan opiskelijoille ja oppilaille takaisin syksyllä tai kunnes epidemian leviämistä estävät rajoitukset päätetään purkaa.

Käytännöt sivistystoimialan maksuissa

Kainuun musiikkiopisto

Lukukausimaksuja ei korvata asiakkaille palvelujen keskeytyksen vuoksi. Maksukorvausperiaatteita tullaan kuitenkin tarkastelemaan palveluiden palauduttua normaaleiksi.

Kaukametsän opisto

Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta opiskelijoille toteuttamatta jääneiden opetuskertojen vähäisen määrän vuoksi. Syyslukukauden opetuksen aloittamis- ja päättymisajankohtaa tullaan kuitenkin tarkastelemaan.

Kaupunginkirjasto

Myöhästymismaksut eivät kerry kirjaston kiinnioloaikana.

Varhaiskasvatus

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa itse kotona 18.3. -13.4.2020. Valtioneuvoston julistamat poikkeusolot jatkuvat 13.5.2020 saakka ja maksuhyvitys jatkuu edelleen niille perheille, jotka hoitavat lapsensa kotona.

Huoltajilla on mahdollisuus valtioneuvoston julistaman poikkeusolojen takia ilmoittaa, että eivät vie lastansa kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan. Lapsi ei menetä oikeutta palata samaan varhaiskasvatuspaikkaan poikkeusolojen päättymisen jälkeen.

Lomake ja ohjeet huoltajille kotona hoitamisen ilmoittamisesta löytyvät Kajaanin kaupungin sivustolta: http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/varhaiskasvatus

Nämä linjaukset eivät koske yksityistä varhaiskasvatusta Kajaanissa.

Peruuntuneiden esitysten pääsylippujen hyvittäminen

Peruttujen konserttien yms. tilaisuuksien etukäteen maksetut pääsyliput palautetaan tilaisuuden peruuntuessa takaisin.

Toisen asteen koulutus

Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio

Opetus on toteutettu 17.3.2020 alkaen etäopetusjärjestelyillä ja etäopetus jatkuu 13.5.2020 saakka. Tänä keväänä valmistuvien ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden näyttökokeet pyritään turvaamaan erillisjärjestelyillä. Kevään ylioppilaskokeet onnistuttiin viemään päätökseen. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen työntekijöiden ja opiskelijoiden pääasiallinen tiedotuskanava on intra ja Wilma, joihin päivitetään tietoa tilanteen kehittymisestä. Muutosten tavoitteena on turvata opiskelijoiden sekä henkilöstön terveys. Jokaisen vastuullisella toiminnalla voidaan ennaltaehkäistä tartuntoja ja hidastaa taudin leviämistä.  Lisätietoja antavat hallintosihteeri Sirpa Rantonen, puh. 044 797 0844 ja koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puh. 044 512 4933.

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu on siirtynyt valtaosin etätyöhön ja -opetukseen 16.3.2020 alkaen ja etäopiskelu jatkuu 13.5.2020 saakka. KAMKin ajankohtaiset tiedotteet ja ohjeet koronaviruksen vaikutuksista julkaistaan verkkosivuilla osoitteessa kamk.fi/koronavirus. KAMK tiedottaa henkilökuntaa ja opiskelijoita mahdollisista muutoksista aktiivisesti.

Tekninen toimi

Kajaanin kaupungin liikuntapaikat (Kaukavesi, jäähallit, Kajaanihalli ja koulujen liikuntasalit) ovat olleet suljettuna asiakkailta 17.3.2020 alkaen. Liikuntapaikat suljettiin Aluehallintoviraston määräyksellä.

Liikuntapaikkojen käyttäjien sarja- ja kausilippujen tilanne tarkentuu kun liikuntapaikkojen suljettuna olon kesto on tiedossa. Liikuntapaikkojen hinnaston ja käyttäjien lippujen käyttöajasta päättää ympäristötekninen lautakunta.

Kaupungintalon Kajaani Info ja joukkoliikenne

Kaupungintalon Info palvelee vain puhelimitse ja sähköpostitse. Sähköposti on kajaani.info(at)kajaani.fi ja puhelinnumerot ovat 08 6155 2555, 044 7100 970 ja 044 7100 950.

Kajaanin kaupunki avaa poikkeusolojen ajaksi palvelupuhelimen keskiviikkona 8.4.2020.

Poikkeusolojen aikana palvelupuhelin palvelee kajaanilaisia arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00. Palvelupuhelimessa annetaan neuvontaa kaupungin, viranomaisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden palveluista poikkeusolojen aikana. Jokaiseen kotiin jaetaan tiedote torstaina 9.4.2020.

Kaupunkiliikenteen linjat 1-7 sekä palveluliikenne liikennöivät toistaiseksi.

Kajaanin Vesi

Asiakaspalvelupiste pidetään koronavirusriskin suljettuna toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. Asiakaspalvelu puhelimitse tai sähköpostilla arkisin klo 9-15.

Koronavirusriskin vuoksi emme vaihda tai asenna asiakkaidemme tiloissa vesimittareita kuin pakottavissa tilanteissa (rikkoontuminen tai vuoto).

Tärkeää: Kajaanin Vesi on postittanut kaikille asiakkailleen lukemailmoituskortin, joka tulee palauttaa postitse 17.4.2020 mennessä. Lukeman voi ilmoittaa myös Kajaanin Veden Online-palvelun kautta tai sähköpostilla kajaaninvesi@kajaani.fi.

Asiakaspalvelun yhteystiedot
Puh. (08) 6155 2949, arkisin klo 9-15
Sähköposti: kajaaninvesi@kajaani.fi

Omistajanvaihdoksen voi ilmoittaa myös sähköisesti osoitteessa www.kajaaninvesi.fi.

Vikailmoitukset:
Puh. 044 7100 100

Ilmoita tähän numeroon häiriöistä vedenjakelussa tai veden laadussa, putkirikoista ja viemäritukoksista.

Lisätietoja

Jari Tolonen
kaupunginjohtaja
p. 044 710 0303
jari.tolonen(at)kajaani.fi

Tuija Aarnio
hallintojohtaja
p. 044 710 0216
tuija.aarnio(at)kajaani.fi

Jussi Heikkinen
tekninen johtaja
p. 044 710 0263
jussi.i.heikkinen(at)kajaani.fi

Mikko Saari
sivistysjohtaja
p. 044 710 0235
mikko.saari(at)kajaani.fi

Juha Nurminen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja
p. 044 710 0258
juha.nurminen(at)kajaani.fi

/////////

Tiedote 1.4.2020

Kajaanin kaupunginkirjaston palautusluukut suljettu toistaiseksi

Kirjastot on suljettu 13.5. saakka valtioneuvoston määräyksellä. Asiakkaita palvellaan verkkokirjastossa, puhelimitse ja sähköpostitse. Varaa esille kirjastokorttisi, kun otat yhteyttä kirjastoon. Kirjasto palvelee edelleen asiakkaitaan e-aineistoilla ja antaa myös puhelinneuvontaa niiden käytössä.

Palautusluukut on suljettu toistaiseksi Pohjois-Suomen AVIn ohjeistuksen mukaisesti. Myöhästymismaksut eivät kerry kirjaston kiinnioloaikana.

Kirjaston e-palvelut löytyvät osoitteesta https://kainet.finna.fi/Content/ekirjasto.

Ota yhteyttä ma-pe klo 8-16 puh. 044 7100 825.

Kaukametsän opiston keskeneräiset työt luovutetaan myöhemmin

Kaukametsän opisto on suljettu toistaiseksi valtioneuvoston linjauksen mukaisesti koronapandemian hillitsemiseksi. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta opiskelijoille toteuttamatta jääneiden opetuskertojen vähäisen määrän vuoksi. Syyslukukauden opetuksen aloittamis- ja päättymisajankohtaa tullaan kuitenkin tarkastelemaan.

Kaikki opetustilat ovat suljettu eikä niissä sallita liikkumista. Tämän vuoksi muun muassa opiskelijoiden töitä ja tarvikkeita säilytetään epidemian ajan lukituissa tiloissa ja ne jaetaan opiskelijoille takaisin syksyllä tai kunnes epidemian leviämistä estävät rajoitukset päätetään purkaa.

Kainuun musiikkiopisto järjestää etäopetusta kevään ajan

Koronaviruspandemian tuomien toiminnan muutosten takia Kainuun musiikkiopiston opetus oli keskeytettynä yhden viikon ajan 16.-20.3.2020 Etäopetus aloitettiin yksilöopetuksessa ja osassa ryhmäaineita 23.3., ja opetusta jatketaan etäopetuksena ainakin 13.5. asti.

Opetuksen keskeytymisen takia Kainuun musiikkiopiston kevätlukukautta on päätetty jatkaa viikolla siten, että viimeiset opetuskerrat ovat maanantain opetuksen osalta 25.5., tiistain osalta 19.5., keskiviikon osalta 20.5., torstain osalta 28.5. ja perjantain osalta 29.5., ellei opettajan kanssa ole opetuksen ajankohdasta muuta sovittu.

Kaikki kevätlukukauden konsertit ja tanssinäytökset on peruttu.

Tanssin erikoiskoulutuksen pääsykoetta ei pystytä järjestämään tänä keväänä. Ne oppilaat, jotka toivovat pääsevänsä tanssin erikoiskoulutukseen, voivat

ilmoittautua jatkoilmoittautumislomakkeella kohdassa ”Toivomuksia”. Uudet oppilaat erikoiskoulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita.

Musiikin päättösuoritukset toteutetaan oppilaan kotoa etäyhteydellä, jos niitä ei ole mahdollista siirtää ensi syksyyn.

Museot kiinni 13.5.2020 asti

Kainuun museon ja Kajaanin taidemuseon näyttelyt ja arkistokäynnit ovat suljetut 13.5.2020 asti. Museot palvelevat kuitenkin tietopalveluissa ja valokuva-asioissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Kainuun museo: kainuun.museo@kajaani.fi p. 044 7100 450

Kajaanin taidemuseo:
taidemuseo@kajaani.fi
puh. 044 710 0545

Nuorisotalot ovat suljettu  - nuoria kohdataan netissä ja jalkaudutaan nuorten pariin       

Valtioneuvoston määräysten mukaan nuorisotalot sulkeutuivat 16.3.2020. Kajaanin kaupungin Nuorisopalvelut on siirtynyt kohtaamaan nuoria netissä ja käytössä on mm. Onks tää normaalii -chat, Discord sekä muut sähköiset välineet.

Lisäksi nuorisopalvelu on jalkautunut arki-iltoina paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat. Nuorille kerrotaan koronatilanteesta, käsienpesun tärkeydestä ja yskimisestä hihaan. Nuoria muistutetaan, että yli 10 hengen kokoontumisia on vältettävä ja heidän kanssaan keskustellaan turvaväleistä ja pysymisestä kotioloissa. Nuoria kannustetaan etäopiskeluun sekä kerrotaan nuorisotyön ja muiden nuorisotoimijoiden palveluista netissä.

Chatit
Discord
http://discord.gg/UGa9DKM
Normaali.fi Onks tää normaalii
https://normaali.fi/

Verkkosivut
Kajaanin kaupungin nuorisopalvelut
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/nuoriso

Ohjaamo Nuppa
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/nuoriso/ohjaamo-nuppa

Some, hakutermit osoitteen perässä Kajaanin kaupungin nuorisotyö
facebook: https://www.facebook.com/kajaaninkaupunginnuorisotyo/ @kajaaninkaupunginnuorisotyo
instagram: https://www.instagram.com/kni_nuorisotyo/?hl=fi @kni_nuorisotyo

Ohjaamo Nuppa
facebook: https://www.facebook.com/ohjaamonuppa/ @ohjaamonuppa
instagram: https://www.instagram.com/ohjaamonuppa/?hl=fi @ohjaamonuppa

Uusimmat