Olet täällä

23.9.2020 - 11:14

Erilliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat nähtävillä ja maastokatselmus 5.10.

Kajaanin kaupungin metsäsuunnitelmaan liittyvät erilliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kajaani.fi sekä kirjallisena Kajaani Infossa ja kirjastossa.

Suunnitelmia koskevien kirjallisten muistutusten jättämisen määräaikaa jatketaan kuukaudella siten, että hoitosuunni-telmia koskevat muistutukset on ympäristötekniselle lautakunnalle osoitettuna jätettävä viimeistään 30.10.2020 klo 16.00 mennessä osoitteella Kajaanin kaupunki, PL 133, 87101 Kajaani tai kajaani@kajaani.fi.

Suunnitelmien hyväksymiskäsittelyyn liittyen kaupunki järjestää maastokatselmukset Otanmäen Pirttivaaran alueella ma 5.10.2020 klo 9.00 alkaen, lähtöpaikka Ryynäsentien varresta sekä Olliskanvaaran alueella klo 13.00 alkaen, lähtöpaikka Vuoreslahdentien varresta. 

Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää samassa yhteydessä  asiaa koskevia muistutuksia sekä toiveita suunnitelmien ja alueen kehittämisen suhteen. Kartat alueista ja lähtöpaikoista kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kajaani.fi

Kajaanissa 23.9.2020
tekninen johtaja Jussi Heikkinen

 

Uusimmat