Olet täällä

22.1.2019 - 9:38

Ensi kesänä noin 620 kajaanilaista nuorta voi saada kesätyösetelin

Kesätyöseteleiden haku alkaa maaliskuussa
Ensi kesänä noin 620 kajaanilaisella nuorella on mahdollisuus saada kesätyöseteli. Seteleitä on noin 400 peruskoulun 9.-luokkalaiselle sekä noin 250 toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijalle. Haku alkaa maaliskuussa.

Kesätyösetelin arvo on 350 euroa. Kesätyösetelin haku tapahtuu sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet löytyvät osoitteesta www.kajaani.fi > Ajankohtaista sekä osoitteesta www.kajaani.fi/kesatyopaikat. Haku alkaa maanantaina 11.3.2019 klo 9.00 alkaen. Peruskoulunsa päättävien nuorten kesätyösetelin haku päättyy perjantaina 12.4.2019 klo 18.00. Tämän jälkeen mahdollisesti hakematta jääneet kesätyösetelit laitetaan vielä toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden haettavaksi edellä mainittujen setelien lisäksi. Lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kesätyösetelin haku päättyy tiistaina 30.4.2019 klo 18.00.

Kesätyöseteliä hakevalla nuorella on oltava lomaketta täyttäessään jo tieto tulevasta kesätyöpaikastaan eli lomaketta ei voi täyttää ilman kesätyöpaikan tarjoavan työnantajan tietoja. Kesätyöpaikka voi olla yrityksessä, järjestössä, valtion laitoksessa tai Kajaanin kaupungin tai Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa. Peruskoulunsa päättävä nuori voi työllistyä myös kotitalouteen, mutta ei omaan kotiin eikä myöskään lähisukulaisen palvelukseen.

Työsuhteen on kestettävä vähintään kaksi viikkoa ja palkan on oltava kullakin alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Työnantajalle tulee kesätyöntekijän palkkaamisesta myös kustannuksia (tuen määrän ylittävä osa palkasta ja palkan sivukulut). Kesätyöseteli on voimassa 1.6.–31.10.2019.
Kesätyöseteli on myös mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Lisäksi edellytetään Kajaanin 4H-yhdistyksen järjestämän Yrittäjäkoulutuksen suorittamista. Kesätyöseteli maksetaan yhdistykselle, joka välittää sen yrityksen perustaneelle nuorelle.

Kesätyösetelin saaneille nuorille lähetetään vahvistus setelin saamisesta viimeistään toukokuun puoliväliin mennessä. Tämän jälkeen seteli on noudettava henkilökohtaisesti Ohjaamo Nuppa - nuorten palvelupaikasta (os. Asemakatu 2) viimeistään keskiviikkona 29.5.2019 klo 16.00. Alkuperäisen kesätyösetelin nuori antaa työnantajalleen tai Kajaanin 4H-yhdistykselle, jos kesätyöseteli käytetään yrityksen perustamiseen.

Tarkempaa tietoa kesätyösetelistä löytyy osoitteesta www.kajaani.fi/kesatyopaikat, Kirjeet kesätyösetelistä peruskoulun 9-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille sekä Kirje kesätyösetelistä työnantajille.

Kesätyösetelistä antavat lisätietoja nuoriso-ohjaaja Tuovi Johansson-Huusko, p. 044 421 4358, s-posti tuovi.johansson(at)kajaani.fi tai henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, p. 044 710 0377, s-posti paula.tokkonen(at)kajaani.fi. Kesäyrittäjyydestä antaa lisätietoa Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Peittola, p. 050 407 7281 s-posti minna.peittola(at)4h.fi.

Uusimmat