Olet täällä

9.1.2020 - 16:14

Elinvoimapalvelut yksikkö kehittää kaupungin kasvua ja elinvoimaisuutta

Kajaani sininen 2019
Kajaanin kaupungin konsernihallintoon on perustettu kaupunginvaltuuston 9.12.2019 päätöksellä elinvoimapalveluiden yksikkö. Yksikköön sijoittuvat kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut, työvoima- ja työllisyyspalvelut sekä markkinointi ja viestintä. Yksikkö on asiantuntijaorganisaatio, jota johtaa kehitysjohtaja.

Elinvoimapalvelut yksikkö vastaa kaupungin yrityspalvelujen sekä työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestämisestä, innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisestä, kaupungin markkinoinnista ja viestinnästä sekä maaseudun ja kylien kehittämisestä ja maaseutuhallinnosta. Yksikkö vastaa aluekehitysyhteistyöstä eri tahojen kanssa ja tekee kaupungin edunajamistyötä. Yksikkö osallistuu kaupunkikehitysohjelmiin ja -hankkeisiin ja antaa hanketukea toimialoille.

Lisäksi elinvoimapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupunginhallituksen elinkeinojaoston ja työllisyysjaoston päätösvalmistelusta ja päätösten käytännön toimeenpanosta.

Elinkeino- ja yrityspalvelut

• kaupungin yrityspalvelujen järjestäminen ja kehittäminen: yritysneuvonta, yrityspalveluseteli, hankinta-asiamiespalvelu, yritysyhteistyö
• maaseudun ja kylien kehittäminen sekä maaseutuhallinto

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, p. 044 7100 217
Yritysneuvoja Seppo Räisänen, p. 044 7100 115
Hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, p. 044 2704 739
Maaseutusihteeri Sirpa Pöppönen, p. 044 7100 313

Työvoima- ja työllisyyspalvelut

• kaupungin työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestäminen ja kehittäminen: Kaupungin oma työllistäminen, Kainuun TYP-yhteistyö, Kainuun työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyysasiantuntija, vs. TYP-johtaja Milla Tikkanen, p. 044 4214 049
Työllisyys- ja yrityskoordinaattori Teija Kettunen, p. 044 4214 044
Lisäksi henkilöstöön tulevat kuulumaan kuntakokeilun ajaksi kaupungin työnjohtoon siirtyvät Kainuun TE-toimiston työntekijät.

Markkinointi ja viestintä

• kaupungin oma markkinointi ja viestintä
• materiaalit, suunnittelu, painatus
• Kajaanin yhteismarkkinointi ja matkailumarkkinointi

Markkinointipäällikkö Sanna Heinonen, p. 044 7147 700
Viestintäsihteeri Tuula Heikkinen, p. 044 7100 234
Markkinointisihteeri Tiina Kaakinen, p. 044 7100 113
Tapahtumasihteeri Satu Pyykkönen, p. 044 7100 058
Markkinointisuunnittelija Jonna Kallunki, p. 044 7100 090
Palvelusihteeri (painatuskeskus) Sirkka Härkönen, p. 08 6155 2544
Palvelusihteeri (painatuskeskus) Heljä Komulainen, p. 08 6155 2544

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen toteaa: "Kuntien tehtäväkenttä elinvoiman kehittämisessä on kasvamassa. Kaupungin konsernihallinnon elinvoimapalvelujen sijoittaminen samaan yksikköön tuo tehtävän hoitoon voimavaroja ja näkyvyyttä. Yritysneuvonnan aloittaminen ja yrityspalvelusetelin käyttöönotto on otettu hyvin vastaan. Hankinta-asiamiespalvelu on saavuttanut arvostetun aseman paikallisten yritysten keskuudessa. Maaseudun kehittämiseen saadaan tehtäväjärjestelyillä uutta resurssia. Työllisyyden kuntakokeilu merkitsee kaupungille isoa roolia ja mahdollisuutta työllisyyden hoidossa ja työvoimatarpeisiin vastaamisessa. Jo aiemmin aloitettu kaupungin markkinoinnin ja viestinnän kokoaminen on osoittautunut toimivaksi ja vaikuttavaksi ratkaisuksi. Organisaatioratkaisun jälkeenkin kaupungin elinvoiman kehittämisessä jatketaan vakiintunutta ja hyväksi todettua verkostomaista yhteistoimintaa yhteistyökumppanien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa."   

Lisätietoja kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, p. 044 7100 217.

Uusimmat