Olet täällä

1.9.2016 - 13:10

CEMIS vahvistaa data-analytiikan asiantuntijuuttaan – CSC liittyy mukaan

Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS uudistuu. Tuore yhteistoimintasopimus allekirjoittiin Kajaanin yliopistokeskuksen avajaisten yhteydessä strategiaryhmän kokouksessa keskiviikkona 31. elokuuta 2016.

Uutena jäsenenä CEMISiin liittyy CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Lisäksi keskuksen perustamissopimus päivitetään huomioimaan organisaation rakenteelliset muutokset ja Measurepolis Development Oy:n sulautuminen Kajaanin ammattikorkeakouluun.

-CSC:n liittyminen CEMISiin vahvistaa keskuksen osaamista data-analytiikassa. CEMIS on ollut vahva toimija uusien mittalaitteiden kehittäjänä, mutta viime aikoina on lisääntynyt tarve pystyä käsittelemään ja jalostamaan mittalaitteiden antamaa tietoa. Measurepolis Development Oy:n sulautuminen Kajaanin ammattikorkeakouluun ja osaksi CEMIStä taasen vahvistaa kykyämme tuottaa uuden teknologian lisäksi Kainuuseen mittaustekniikan alan liiketoimintaa, sanoo CEMISin johtaja Risto Oikari.

- CEMISin hankkeissa tuotetaan valtavat määrät mittausdataa, jonka analysoiminen vaatii osaamista ja resursseja, joita CSC:llä puolestaan on tarjota. Yhteistyö CEMISin kanssa tukee tavoitteitamme rakentaa Kajaaniin yksi Suomen merkittävimmistä data-analytiikan osaamiskeskittymistä, sanoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Yli 20 keksintöä ja 10 uutta yritystä

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) perustettiin vuonna 2010, kun Oulun ja Jyväskylän yliopistot, tutkimuslaitokset MIKES ja VTT, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta aloittivat yhteistyönsä.

- Tällä hetkellä CEMIS on Kainuun merkittävin kilpaillun kansainvälisen ja kansallisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen saaja, Oikari kertoo.

CEMISin hankkeet keräsivät vuonna 2015 yli viisi miljoonaa euroa kansallista ja yli miljoona euroa kansainvälistä rahoitusta. Yrityskumppaneita ja -asiakkaita on vuosittain yli 300, ja yritysrahoitus on lähes miljoona euroa vuodessa. Kaikkiaan CEMISissä on kehitetty jo yli 20 kaupallisesti hyödynnettyä keksintöä ja perustettu yli 10 uutta yritystä.

Kajaaniin vahva teknologia- ja data-osaamisen keskittymä

Tutkimus- ja koulutuskeskus keskittyy valtakunnallisesti tärkeiden sovellusalojen kehittämiseen. Yksi keskeisiä kohteita on online-mittausratkaisut prosessiteollisuudelle ja ympäristömonitorointiin, millä on Kajaanissa jo pitkät perinteet.

- Alan tutkimus- ja kehitystoimintaa on vahvistettu ja yhteistyötä kehitetty niin, että CEMIS on päässyt mukaan useisiin kansallisesti ja kansainvälisesti rahoitettuihin hankkeisiin. Useita kehitettyjä teknologioita on kaupallistettu olemassa oleviin yrityksiin. Lisäksi on syntynyt uusia yrityksiä, kuten pienten metallipitoisuuksien mittaamiseen vesistä erikoistunut Meoline Oy, Oulun yliopiston yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Matti Sarén iloitsee.

Lisäksi CEMIS panostaa muun muassa liikunnan ja hyvinvoinnin mittaus- ja testausmenetelmien tutkimukseen sekä peli- ja simulaattoriratkaisuihin.

- Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö on yhteistyössä CEMISin muiden toimijoiden kanssa pystynyt kehittämään Vuokattiin ainutlaatuisen, kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta herättävän urheilijoiden ja urheiluvälineiden testausympäristön. Tämä tukee hienosti Sotkamon kunnan kehittymistä, toteaa Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

- Kajaanin ammattikorkeakoulu on halunnut olla alusta asti vahva toimija CEMISissä. Peli- ja simulaattorialan koulutuksemme on jo saavuttanut kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetun aseman. Koulutus houkuttelee vuosittain suuren määrän hakijoita ympäri Suomea. Kajaanin ammattikorkeakoulu on ollut myös roolinsa mukaisesti edistämässä CEMISissä kehitettyjen teknologioiden kaupallistamista ja Kainuun alueen yritysten kehittymistä. Tästä oivia esimerkkejä on CEMISin projekteissa aiemmin työskennelleiden työntekijöidemme perustama CSE Entertaiment Oy. Yritys kehittää simulaattoriratkaisuja hyvinvointi- ja ajo-opetustarkoitukseen, ja on vahvassa kansainvälisessä kasvussa. Alueen elinkeinoelämä ja sen kansainvälistäminen on meille tärkeää, ja olemmekin viime aikoina tehneet kovasti työtä kainuulaisten toimijoiden teknologia- ja koulutusviennin edistämiseksi Latinalaisessa Amerikassa, sanoo Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen.

Painopisteenä cleantech, hyvinvointiteknologia ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen

- CEMIS jatkaa kunnianhimoisilla tavoitteilla, joista keskeisimpiä on uuden liiketoiminnan synnyttäminen sekä kansainvälisen T&K-yhteistyön ja -rahoituksen selkeä lisääntyminen. Jatkamme CEMISin toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä, Oikari kertoo.

CEMIS keskittyy jatkossa kolmeen painopistealueeseen: online-mittausratkaisut prosessiteollisuuden, erityisesti biotalous- ja kaivannaisalan sekä ympäristömonitoroinnin tarpeisiin (Cleantech), mittaus- ja testausratkaisut liikunnan, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon sovelluksiin hyödyntäen sensori-, peli- ja simulaattoriratkaisuja (Sport and Wellbeing), sekä kansainvälisen teknologialiiketoiminnan kehittäminen CEMISin teknologiaosaamisen pohjalta yhteistyöyritysten kanssa (International Technology Business).

Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n yhteinen sopimuspohjainen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMISin perustivat vuonna 2010 kaksi yliopistoa (Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto), kaksi tutkimuslaitosta (MIKES ja VTT) ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) yhdessä Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan kanssa. Vuoden 2015 alusta alkaen MIKES on toiminut osana VTT:tä. CSC liittyi CEMISiin vuonna 2016. CEMISissä työskentelee noin 110 mittaus- ja tietojärjestelmäalan asiantuntijaa.

Lisätietoja Risto Oikari, johtaja, CEMIS puh. 044 7101 410 risto.oikari(at)cemis.fi
www.cemis.fi

Uusimmat