Olet täällä

13.11.2018 - 11:08

Asukastutkimus: Kajaanilaiset voivat hyvin kotikaupungissaan

Kyselytutkimuksen mukaan kajaanilaiset kokevat voivansa hyvin asuessaan Kajaanissa. Kajaanin kaupungin Taloustutkimus Oy:llä teettämässä asukastutkimuksessa Kajaani saa hyvän arvion väittämässä ”voin hyvin asuessani Kajaanissa”.

Asukastutkimuksessa haastateltiin 500 kajaanilaista puhelimitse 17.9.–12.10.2018.

Naiset, 30–44-vuotiaat, korkeasti koulutetut ja lapsiperheet pitävät Kajaania kaupunkina, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa.

Tutkimuksessa selvisi, että tärkeä kehittämisen kohde on ”Kajaanissa on tarjolla monipuolisia työpaikkoja”. Tulokset ovat heikkoja vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksissa, työpaikkojen monipuolisuudessa ja vetovoimaisuudessa nuorille aikuisille.

Kyselytutkimuksessa haastateltavat kertoivat spontaanisti ilman vaihtoehtojen luettelosta käyttävänsä kaupungin palveluista useimmin liikuntapalveluita. Myös pysäköintipalvelut, kulttuuripalvelut, kadut ja puistot mainittiin. Kulttuuripalveluista erikseen mainittiin myös kirjasto ja teatteri melko usein. Nuorimmat eli alle 30-vuotiaat ovat käyttäneet muita useammin puistoja. Lapsiperheet kertovat käyttävänsä liikuntapalveluja, puistoja, pysäköintiä, kulttuuripalveluja, katuja ja päivähoitoa. 45–59-vuotiaiden keskuudessa selvästi useimmin mainituksi palveluksi nousevat kulttuuripalvelut. He ovat myös ahkeria liikuntapalvelujen käyttäjiä. 60 vuotta täyttäneet sen sijaan ovat usein käyttäneet eri palveluita muita ikäryhmiä harvemmin.

Kajaanilaisilta kysyttiin myös, miten he suhtautuvat ajatukseen muuttaa Kajaanista pois. Vastaajista muuttoa pohtineita on 43 prosenttia. Vastaajista 29 prosenttia voidaan luokitella Kajaanissa pysyviksi asukkaiksi ja 14 prosenttia todennäköisesti pysyviksi. Muuttajiksi kyselyssä luokiteltiin 14 prosenttia vastaajista. Todennäköisimmin Kajaanista muuttavat alle 30-vuotiaat ylioppilastutkinnon suorittaneet. Varmimmin Kajaanissa myös jatkossa asuvat 60 vuotta täyttäneet, peruskoulun suorittaneet.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet 15–79-vuotiaat kajaanilaiset. Aineisto on painotettu sukupuolen ja iän mukaan kohderyhmää vastaavaksi.

Linkki tutkimukseen löytyy verkko-osoitteesta: http://www.kajaani.fi/fi/strategia

Lisätietoja Timo Myllymäki tutkimuspäällikkö Taloustutkimus Oy, timo.myllymaki(at)taloustutkimus.fi ja Tuula Romppanen kehityspäällikkö Kajaanin kaupunki puh. 044 710 0231 tuula.romppanen(at)kajaani.fi

 

 

Uusimmat