Olet täällä

16.3.2016 - 7:45

Ammatillisesti orientoituneen koulutuskonsernin perustamisselvitys käyntiin Kajaanissa

Lakkiaiset. Kuva: Reijo Haukia
Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos käynnistävät Kajaanin koulutuskonserniselvityksen. Sen päämääränä on ammattikorkeakoulun ja koulutusliikelaitoksen muodostaman ammatillisesti orientoituneen koulutuskonsernin muodostaminen, mikäli selvitys tukee sen perustamista.

Selvitys tehdään osapuolten virkatyönä ja valmistuu lokakuuhun 2016 mennessä. Toteutuessaan konserni voisi aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.

Konsernilla tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti laadukkaan, vetovoimaisen ja monipuolisen ammatillisesti orientoituneen koulutus-, kehitys-, ja innovaatiokeskittymän kehittämistä Vimpelinlaakson kampukselle. Tavoitteena on organisaatioiden perustehtävien laadun ja vaikuttavuuden kehittämisedellytysten varmistaminen ja turhien päällekkäisyyksien purku tilanteessa, jossa valtakunnalliset koulutusleikkaukset ovat valtavia.

Mikäli konserni päätetään perustaa, molemmat koulutusorganisaatiot tuottaisivat edelleen niille annettujen tutkinto-oikeuksien mukaisia tutkintoja. KAMK vastaisi ammattikorkeakoulutasoisesta koulutuksesta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Koulutusliikelaitos tarjoaisi lukio- ja ammatillista toisen asteen koulutusta. Konsernin perustamisella ei ole vaikutusta organisaatioiden olemassa oleviin kumppanuuksiin, ja molemmat koulutusasteet jatkavat työtään keskeisen toimialueensa Kainuun ja Koillismaan työ- ja elinkeinoelämän eteen.

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen: Kajaanin kaupunki omistaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja ylläpitää Kajaanin toisen asteen koulutusliikelaitosta. Haluamme selvittää toisen asteen ja korkea-asteen osaamisen organisoinnin, resursoinnin ja yhteisen strategisen kehittämisen mahdollisuudet tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi. Kaupungin kilpailukyvyn kannalta Vimpelinlaakson kampuksen oppilaitosten vetovoiman ja aluevaikuttavuuden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää. Konserniselvityksellä haemme ennakkoluulottomasti tulevaisuuden vahvuustekijöitä ja vastaamme sillä omalta osaltamme valtakunnallisen koulutuspolitiikan odotuksiin koulutusorganisaatioiden uusien omaehtoisten yhteistoimintarakenteiden syntymiseen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen: Konsernin kaltainen toimintamalli on maailmalla tunnettu ammatillisen koulutustoiminnan organisoitumismuoto. Kainuulaisen koulutus-, kehitys- ja innovaatio-osaamisen koonti yhteen konserniin pystyy onnistuessaan parantamaan kansallisen ja kansainvälisen vaikuttavuuden kasvattamisen mahdollisuuksiamme. Konsernin perustamisselvitys on Kajaanin vastaus hallitusohjelman tavoitteeseen korkeakoulujen alueperustaisen yhteistyön kehittämiseksi. Toimenpiteellä on suuri merkitys KAMK:n valmistautuessa Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa syksyllä 2016 käytäviin sopimusneuvotteluihin.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen: Konserni voi tarjota entistä paremmat alueelliset mahdollisuudet vastata osaamisen ja työelämän tulevaisuuden haasteisiin. Erilaiset raja-aidat tulevat jatkossa murtumaan globaalin maailman vaikutuksesta. Rajapinnoissa synnytetään koko ajan uutta osaamista ja innovaatioita. Tätä kehitystä tulee hyödyntää siten, että opiskelijoiden opintopolut ovat jatkossa entistäkin yksilöllisempiä ja laadukkaampia. Valtiovalta toteuttaa ammatillisen koulutuksen reformia osana talouden tehostamistoimia ja nyt laadittavalla perustamisselvityksellä pyritään vaikuttamaan myös sen toteutumiseen.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 0447100313
Rehtori, toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen 0447101600
Johtaja Anssi Tuominen 0445124933

Uusimmat