Olet täällä

23.9.2019 - 21:17

Alueteatterin tunnustus Kari Blomsterille

Kari_Blomster_Kuvaaja_Kari_Blomster_20190720_143357.jpg
Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri myönsi tunnustuksen aktiivisuudesta kulttuurin hyväksi Hailuodon kulttuurisihteeri-kirjastonhoitaja Kari Blomsterille

Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri aloitti vuonna 2008 käytännön myöntää vuosittaisissa alueteatterineuvottelukunnan edustajien tapaamisissa tunnustuksen henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti alueteatterin hyväksi sekä edesauttanut tasavertaisuuden, saavutettavuuden ja yhteistyön toteutumista omalla alueellaan.

Teatteri myönsi tänä vuonna tunnustuksen alueteatterineuvottelukunnan jäsenelle, Hailuodon kulttuurisihteeri-kirjastonhoitaja Kari Blomsterille. Tunnustus julkistettiin lauantaina 21.9.2019 pidetyn alueteatterineuvottelukunnan kokouksen yhteydessä.

Kajaanin kaupunginteatterin alueellinen neuvottelukunta perustettiin vuonna 1973. Lisävahvistuksen olemassaololleen se sai vuonna 1978, jolloin Kajaanin kaupunginteatterista tuli virallisesti Oulun läänin alueteatteri. Vuoden 2013 alusta neuvottelukunta on toiminut uudella alueteatterineuvottelukunta -nimellään, ja samaisen vuoden alusta sen toimintaan liittyvä teatterin johtokunnan hyväksymä ohjesääntö astui voimaan.

Tällä hetkellä lähes jokaisesta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnasta ja kaupungista on edustaja alueteatterineuvottelukunnassa. Lisäksi edustajia on joistakin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rajakunnista. Kukin kunta/kaupunki on itse valinnut edustajansa. Useimmiten edustaja on kulttuuritoimen johtaja tai kulttuurisihteeri. Henkilö voi olla myös luottamushenkilö. Lisäksi alueteatterineuvottelukunnassa on teatterin kutsumia edustajia.

Alueteatterineuvottelukunnan edustajat toimivat linkkinä kaupunginteatterin ja oman alueensa välillä. Heidän tehtävänään on taata teatteripalvelujen alueellinen saavutettavuus ja eri kohderyhmille suunnatun tarjonnan tasavertainen toteutuminen. Alueteatterineuvottelukunnan jäsenet välittävät tietoa teatterista, sen esityksistä ja kiertuetoiminnasta alueensa asukkaille sekä vastaavasti tuovat teatterille viestiä alueensa toiveista ja tarpeista.

Lisätietoja antaa alueteatterituottaja Sanna Heikkinen, puhelin 044 7100 386, sanna.k.heikkinen(at)kajaani.fi

Uusimmat