Olet täällä

12.8.2019 - 10:25

Ajankohtaista Kajaanin Veden työmaista

Ajankohtaista käynnissä olevista ja tulevista Kajaanin Veden työmaista:

Sammonkadulla, väli Urho-Kekkosenkatu – Vienankatu ja Väinämöisenkadulla, väli Lönnrotinkatu – Koulukatu runkovesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraus. Urakoitsijana toimii Maarakennus Kamara Oy. Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.8.2019 mennessä.

Käenpolun ja Sirkunpolkun vesihuoltoverkostojen saneeraus. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eerola Oy. Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.9.2019 mennessä.

Varsitien ja Puomitien katualueen ja vesihuoltoverkostojen saneeraus. Urakoitsijana toimii Pyykkönen Yhtiöt Oy. Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.8.2019.

Kuusitien ja Lehtokujan katualueen ja vesihuoltoverkostojen saneeraus. Urakoitsijana toimii Kainuun Sora Oy. Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.8.2019.

Lohtajan alavesisäiliö saneeraus, urakoitsijana toimii T&A Mämmelä Oy. Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.10.2019.

Valmistuneet työmaat:
Siikapuron jätevesipumppaamon saneeraus on valmistunut.

Kaislapolun ja Mansikkapolun vesihuoltoverkostojen saneeraus.

Laajankankaantien Rinnekadun puoleisessa päässä n. 130 m:n matkalla on saneerattu jätevesiviemärin runkolinjaa.

Tulevat työmaat:
Nakertajantien, Aisatien ja Hetteenmäen-Särkilahdentien välisen jätevesirunkolinjan tarkastuskaivojen sekä runkoviemärin saneeraus. Urakoitsijana toimii Uponor Infra Oy. Työt käynnistyvät 12.8.2019 ja urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 1.11.2019..

Saneeraukset aiheuttavat aika ajoin vesikatkoja, joista saneerausurakoitsijamme tiedottaa tarkemmin kiinteistöjen omistajia. Vedenjakelukatkokset aiheuttavat putkistoon virtaus- ja painevaihteluja, jolloin putken sinämästä voi irrota sakkaa, joka mahdollisesti voi värjätä tai sameuttaa veden hetkellisesti saneerausalueen kiinteistöissä tai jopa laajemmallakin alueella. Veden värimuutokset poistuvat vetää juoksuttamalla. Mikäli ongelma jatkuu veden juoksutuksesta huolimatta, tulee silloin ottaa yhteyttä vesilaitokselle.

Vesihuoltoverkostojen saneeraukset ja niiden toteutusajat on esitetty myös Kajaanin Veden nettisivuilla ylläpidettävässä häiriökartassa kohdassa Työmaat.

 

Lisätietoja:     verkostopäällikkö Markku Piirainen, puh. 044 7100 276
                       käyttöpäällikkö Marko Kovalainen, puh. 044 7100 561

Uusimmat