Olet täällä

Joustava perusopetus JOPO

Kajaanissa toimii joustavan perusopetuksen ryhmä Hauholan koulussa. Lukuvuonna 2017-2018 JOPO siirtyy toimimaan keskustaan Nupan (Asemakatu 2) tiloissa. JOPO on tarkoitettu kaupungin 7. – 9. luokkien oppilaille ja siihen haetaan erillisellä hakemuksella. Opiskelu tapahtuu pienryhmässä ja on monimuotoista oman oppimissuunnitelman mukaan etenevää.

JOPO:sta suuntaa elämään!

Opetus ja koulutus

JOPO voi olla hyvä vaihtoehto oppilaalle jolla on alisuoriutumista, koulumotivaation puutetta sekä mahdollinen riski jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja siten syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan koulumotivaatiota ja elämänhallintaa, lisätä positiivista asennetta koulunkäyntiä ja elämää kohtaan, kasvattaa tavoitteellisuutta sekä vahvistaa itsetuntoa.  JOPO:ssa opiskelllaan oman opettajan ja nuoriso-ohjaajan johdolla max 10 oppilaan ryhmässä koulussa, leirikouluissa ja työpaikoilla oppilaan oman oppimissuunnitelman mukaisesti.

JOPO-luokalle siirtymisen aloitteentekijä voi olla koulun tai oppilashuollon henkilöstöön kuuluva, oppilas itse ja/tai hänen huoltajansa. Oppilaat valitaan hakemusten perusteella. Varsinainen haku tulevaa lukuvuotta varten on keväällä, mutta paikkoja voidaan oppilastilanteen mukaan täyttää myös lukuvuoden aikana.

JOPO:oon voit tutustua esitteestä ja tarkemmin JOPO:n opetussuunnitelmasta. JOPO:sta suuntaa elämään!

 

Viimeksi muokattu

1.3.2017