Olet täällä

Opiskelijoiden kesätyöpaikat

Kesätyöseteli

KESÄTYÖSETELIN HAKU ALKAA

Kaupunki jakaa vuosittain kesätyösetelejä kajaanilaisille peruskoulunsa päättäville nuorille (noin 400) ja toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille (200). Kesätyösetelin arvo vuonna 2017 on 300,00 euroa. Kesätyöseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella, joka aukeaa tiistaina 7.3.2017 klo 9.00 osoitteessa www.kajaani.fi > Ajankohtaista. Nuorella täytyy olla tieto tulevasta työpaikastaan, kun hän täyttää hakemusta. Kesätyöseteli on myös mahdollista käyttää kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Lisäksi edellyetään Kajaanin 4H-yhdistyksen järjestämän Yrittäjäkoulutuksen suorittamista. Tästä saa tarkempia tietoja Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajalta Minna Peittolalta, p. 050-407 7281, s-posti etunimi.sukunimi@4h.fi.

Lisätietoa kesäyrittäjyydestä

Peruskoulun 9-luokkalaisten kesätyösetelin haku päättyy 9.4.2017. Tämän jälkeen mahdollisesti hakematta jääneet kesätyösetelit laitetaan vielä toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden haettavaksi edellä mainittujen 200 setelin lisäksi. Lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kesätyösetelin haku päättyy 30.4.2017.

Tuki voidaan maksaa nuoren työllistävälle työnantajalle, mikäli

- Työntekijä on kajaanilainen peruskoulunsa päättävä nuori tai toisen asteen (lukio ja ammattiopisto) 1. tai 2. vuosikurssin opiskelija.

- Työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa. Suositeltava työaika on 30 h/viikko.

- Työntekijän palkka on alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla on tehty “Tutustu työelämään ja tienaa” -sopimus, kahden viikon palkka voi olla 335-350 euroa, mikäli kesätyöntekijä on peruskoululainen, 10-luokkalainen, lukiolainen tai ammattistarttilainen.

- Työnantaja maksaa työnantajan lakisääteiset maksut.

- Nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus ja hänelle annetaan työtodistus palvelussuhteen päätyttyä.

Työsopimusmalli

Työtodistusmalli 

- Peruskoulusta päässeen nuoren työnantajana voi toimia myös kotitalous, mutta ei nuoren oma koti eikä myöskään lähisukulainen.

- Kesätyöseteli on voimassa 1.5.-31.10.

Kesätyösetelituki maksetaan työnantajille jälkikäteen, viimeistään 30.11., kun työnantaja on työsuhteen päättymisen jälkeen toimittanut laskun (alv 0 %) ja alkuperäisen kesätyösetelin kaupungille. Kaupungin laskutusosoitteet löytyvät www.kajaani.fi > Hakusana “laskutusosoitteet”.

 

Kaupungin kesätyöpaikat

Kaupunki tarjoaa opiskelijoille noin 30 kesätyöpaikkaa. Kesätyöpaikkoja haetaan KuntaRekryn kautta sähköisellä hakemuksella. Hakuaika on 15.3.-31.3.2017. Kesätyön kesto on pääasiassa yksi kuukausi. Kesätyöntekijän palkka on kesällä 2017 tehtävästä riippuen 300,00 –  1410,00 euroa.

Linkki kesätyöpaikkojen hakuilmoitukseen

http://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/131977

 

 

 

 

Viimeksi muokattu

15.3.2017