Olet täällä

Jätehuolto

Roskaamista metsätien varrella

Jätehuollon järjestäminen

 

Jätehuollon järjestämisestä ja neuvonnasta vastaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, joka hyväksyy toiminta-alueellaan noudatettavat jätehuoltomääräykset ja jätemaksutaksan. Ekokymppi vastaa myös kunnallisen jätehuollon suunnittelusta ja kehittämisestä.

Ekokymppi järjestää asukkaiden käyttöön ekopisteitä. Kainuussa on noin 65 ekopistettä, jotka on tarkoitettu kotitalouksien hyötyjätteille kuten paperille, kartongille, lasille ja metallille. Lisäksi jokaisessa kunnassa palvelee lajitteluasema, joka on vaarallisten jätteiden ja pienten jätekuormien vastaanottopaikka. kierrätys.info kertoo sinulle lähimmät keräyspisteet.

Lisäksi Ekokymppi ylläpitää Kajaanissa Majasaaren jätekeskusta, joka on nykyaikainen jätteen vastaanotto- ja käsittelykeskus.

 

Ympäristönsuojeluviranomainen

 

Jätelain nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Kajaanissa ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostollle. Se voi esimerkiksi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen.

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin käsittelyyn kuljettamista varten.

Ekokymppi
Viestitie 2
87700 KAJAANI
p. 08 636 611
www.ekokymppi.fi
info(at)ekokymppi.fi

Viimeksi muokattu

3.1.2016