Olet täällä

Vuolijoen koulu

Vuolijoen koulu on perusopetusta 1-6 luokille antava koulu Kajaanin Vuolijoen kylällä.

Opetus ja koulutus

Odysseus-projekti

Vuolijoen koulu sijaitsee Kajaanissa Vuolijoen kylällä. Koululla on lukuvuonna 2017-2018 oppilaita 45.

Opetustyömme on yksilöllistä ja oppilaskeskeistä. Kasvatus- ja opetustyömme päämääränä on kulttuuriperintöä kunnioittava, sosiaalinen elinikäinen oppija, jolla on terve itsetunto ja hyvät jatko-opintovalmiudet. Opetuksessa panostamme laadukkaaseen perusopetukseen toiminta-ajatuksen tavoitteiden mukaisesti.

Koulun tavoitteet 2017-2018

1) Suomi 100 vuotta Tavoitteet:

 • juhlakäyttäytyminen
 • hyvät tavat
 • omien juurien ja vahvuuksien tunnistaminen
 • Suomen historian tuntemus
 • koulukohtaisten suunnitelmien toteuttaminen
 • koulukohtaisen itsenäisyyspäivätilaisuuden toteuttaminen
 • jokainen oppilas tuntee osallisuuden Suomen 100-vuotisjuhlista
 • positiivisen kansallistunteen nostattaminen yhteisöllisesti koulun toiminta- alueella

Sisällöt:

 •  osallistutaan kaupungin ja maakunnan juhlatapahtumiin
 • Suomi 100-seinä; koristeet kevätjuhlasta, merkkihenkilöt, historia, kuvataide, musiikki
 • Itsenäisyysjuhla Otanmäen kanssa 5.12
 • Osallistutaan kulttuuripolun tarjontaan
 • Oppimiskokonaisuudet syksyllä liittyvät Suomi-teemaan: Tarinoiden Suomi
 • Päivänavaukset teemasta.
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa.

2) OPS:n toteutus tavoitteet

 • ops:n käyttöönoton jatkaminen 1-6-luokilla
 • monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteissuunnittelu ja tiedon jakaminen koulujen, opettajien ja oppilaiden välillä
 • yrittäjyyskasvatuksen ops:n konkretisointi
 • käsityön opetuksen kehittäminen
 • ilmiöpohjaisen oppimisen kehittäminen
 • arvioinnin kehittäminen

Sisällöt:

 • Käsityön organisoinnin jatkaminen
 • ekirjojen ja sähköisten ympäristöjen käytön kehittäminen
 • ICT:n käyttäminen oppimiskokonaisuuksissa
 • Yrittävyyskasvatusta
 • Oppimiskokonaisuuksien kehittäminen
 • Opsin sisältöjen avaaminen pedagogisissa iltapäivissä
 • Arvioinnin kehittäminen

3) Ihmisenä kasvaminen tavoitteet

 • kouluun kiinnittyminen
 • koulumotivaation parantaminen
 • itsehillinnän kehittäminen
 • vuorovaikutustaitojen parantaminen
 • vanhempien sitouttaminen
 • koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen
 • Askeleittain-ohjelma otetaan kouluissa käyttöön ja järjestetään perehdytys ohjelman käyttöön (esim. Skypen avulla)
 • kasvaa ihmisenä tasapainoiseksi kansalaiseksi
 • kauniiden käytöstapojen noudattaminen (myös some)

Sisällöt:

 • Askeleittain-ohjelma käyttöönotto
 • Sopu-malli käytäntöön
 • positiivisen pedagogiikan materiaalien käyttöönotto
 • Sinnikkyyden ja itsesäätelyn vahventaminen
 • Yhteydenpito koteihin
 • Vanhempainillat
 • Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen

Yhteystiedot

Vuolijoen koulu
Ouluntie 2
88270 VUOLIJOKI
Sijainti kartalla
p. 08 6155 5142

Viimeksi muokattu

14.8.2017