Olet täällä

5.12.2017 - 11:25
Päätös koskee Kainuun Voima Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaisen ja laajuisen energian tuotantoon Kajaanin höyryvoimalaitoksella, jätteiden polttamiseen sekä polttoaineiden varastointiin uudella polttoainekentällä. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Päätös nähtävillä Kajaani Infossa

Sivut