Olet täällä

Kaikki

Tarvitsetko vahvistusta vedessä liikkumiseen? Aikuisten uimakouluissa totutellaan veteen sekä harjoitellaan alkeisuinteja.
Kajaanissa voit harrastaa ampumaurheilun eri lajeja, kuten ampumahiihtoa.
Arkisto palvelee kaikkia tiedon tarvitsijoita. Arkistosta löytyvät Kajaanin kaupungin, Kajaanin maalaiskunnan ja Vuolijoen kunnan viranomaisarkistot...
Voit asioida Kajaanin kaupungin työntekijöiden kanssa kasvokkain, puhelimitse, kirjeitse tai verkossa.
Kajaanin kaupunki on tunnelmallinen pikkukaupunki, jonka keskustassa miltei kaikki on saavutettavissa kohtuullisen kävelymatkan päässä.
Korjaus- ja energia-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän määrärahan puitteissa...
Kajaanissa on tarjolla vuokra-asuntoja niin nuorille ja opiskelijoille kuin kaupunkiin työn perässä muuttavillekin.
Loiste on uudenlainen ja 100 %:sti suomalainen, palveleva energiayhtiö.
Kajaanin kaupunki käyttää omassa tuotannossaan ETRS –GK27 –koordinaattijärjestelmää sillä poikkeuksella, että itäkoordinaatin edestä on poistettu...
Kaupungin julkiset kuulutukset ovat nähtävänä virallisella ilmoitustaululla.
Kajaanin kaupunki on alueensa joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen ja vastaa alueensa joukkoliikenteen järjestämisestä. Uudet nettisivut...
Jätehuollon järjestämisestä ja neuvonnasta vastaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi.
Kainuun yleiset kirjastot ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto.
Kajaanin kaupunginkirjastoon kuuluvat pääkirjaston lisäksi Lehtikankaan, Lohtajan ja Otanmäen lähikirjastot. Kippe-kirjastoauto palvelee keskustan...
Kajaanin taidemuseo esittelee vaihtuvissa näyttelyissään taidetta ja visuaalista kulttuuria monipuolisesti, mahdollisimman laajalle yleisölle.
Kaukametsän opisto järjestää lukuvuonna 2015 – 2016 avoimen yliopiston opetusta yhteistyössä Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston kanssa.
Puisto on monipuolinen vapaa-ajanviettopaikka.
Tilakeskuksen tehtävänä on säilyttää kaupungin arvokkaimman käyttöomaisuuden käytettävyys ja arvot. Tarvittaessa tiloja sopeutetaan peruskorjaamalla...
Kirjaamossa vastaanotetaan ja kirjataan kaupungille saapuvia asiakirjoja. Kirjaamo hoitaa myös kaupungin virallista ilmoitustaulua.
Kirjastoauto tarjoaa kirjastopalveluita keskustan ulkopuolella sijaitseville kouluille ja seudun asukkaille.
Asiakkaat voivat tilata kaukopalveluna aineistoa, jota ei ole saatavilla omassa kirjastossa. Kaukopalvelun hinta on 5 € nide.
Lähikirjastot Lehtikankaalla, Lohtajalla ja Otanmäessä palvelevat alueen asukkaita. Kirjastoauto kiertää Kajaanin alueella.
Kajaanin kaupunginkirjastossa pääset käyttämään aineistokokoelmia, tieto-, kauko- ja kotipalvelua sekä laitteita ja kirjastotiloja.
Kajaanin kaupunginkirjastoon kuuluvat pääkirjaston lisäksi Lehtikankaan, Lohtajan ja Otanmäen lähikirjastot. Kirjastoauto-Kippe palvelee keskustan...
Pääkirjaston on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Ky ja Rakennus valmistui Kalevalan 150-vuotisjuhlavuonna 1985.
Koirapuistoon voi tuoda koiran ulkoilemaan hieman vapaammin hihnassa taluttamisen sijaan. Koiranomistajan vastuulla on valvoa ja ylläpitää...
Kajaani on kulttuurikaupunki. Vahvuuksiamme ovat kulttuuritoimijoiden pitkä historia, kulttuuritarjonnan monipuolisuus, kulttuurin ammattilaisten...
Kainuun kultturikohteita: rakennushistorialliset- ja muinaismuistokohteet, paikallismuseot sekä sotahistoriaa
Kaukametsän kulttuuripalvelut järjestää vuosittain useita erilaisia konsertteja, juhlia, seminaareja sekä keikkoja.
Kunnossapito ja talonrakennusyksikkö vastaa kaupungin omistamien rakennusten kunnossapidosta ja omana työnä tehtävien investointihankkeiden...
Kajaanilaisia osallistava kuukauden kokoelmateos -projekti käynnistyy tammikuussa 2020
Kajaanin ladut tarjoavat eritasoisia latu-uria perinteiselle ja vapaalle hiihdolle.
Kirjaston käyttöoikeuden ja kirjastokortin saa todistamalla henkilöllisyytensä ja sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.
Kajaanissa ja sen lähiympäristössä on useita laskettelurinteitä.
Kajaanin kaupunkia ympäröi vihreät havumetsät ja siniset laajat järvet. Ne tarjoavat kajaanilaisille ja Kajaanissa vieraileville puhtaat retkeily- ja...
Maakuntakaavassa määritellään alueiden käyttöä yleispiirteisesti. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien yleis- ja...
Kajaanin kaupungin maanläjityspaikat sijaitsevat Maastossa, Ruosteessa ja Nakertajassa. Kaupunki huolehtii alueiden kunnossapidosta, kuormien...
Kajaanin matkakeskus seutuliikenteen käyttöön 8.8.2019.
Kajaanissa on matonpesupaikat Suvantopuistossa ja Kätönlahdessa.
Yhteiskunnan on selviydyttävä sille kuuluvista tehtävistä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Viestintävalmiuden nostosta ja kriisiviestinnän käynnistämisestä päättävät kaupunginjohtaja, toimialojen johtajat tai johtoryhmä. Erityistilanteiden...
Kaupungin alueella on kunnostettuja ja merkittyjä kelkkauria noin 300 kilometriä, joista 100 kilometriä on vesistöalueille.
Ohjeita opettajille ja oppilaille taidemuseokäynnille
Pelastustoimi vastaa nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Kainuun pelastustoimen alueella nuohoustoimintaa hoidetaan...
Pysäköintivirhemaksusta on oikeus tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.
Pallohalli on sisäliikuntapaikka Vimpelinlaakson urheilukeskuksen lähellä.
Pikku-Pete Palvelubussi on kaikkien käytössä olevaa joukkoliikennettä. Palvelubussilla voivat matkustaa myös pyörätuolilla liikkuvat.
Kajaanissa luonto on lähellä. Kaupungin puisto- ja viheralueista löytyy sekä luonnonmukaisia että hoidettuja alueita.
Pysäköintivirhemaksu määrätään autoilijalle ajoneuvon pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä...
Kajaanissa lyhyet välimatkat, kattavat kevyen liikenteen väylät ja upeat maisemat luovat hyvät edellytykset ympärivuotiselle pyöräilylle.
Riihipiha on talonpoikaismuseoalue Vuolijoella.
Sosiaalityössä autetaan sosiaalisen tuen tarpeessa olevia kuntalaisia.
Suunnittelu- ja rakennuttaminen tulosyksikkö hoitaa uudis- ja korjausrakennushankkeiden hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheen...
Tilakeskuksen tarjouspyyntöjä sekä tarjouspyyntöaineistoa
Kajaanissa on monipuolinen teatteritarjonta.
Tennishallissa voit pelata tennistä, sulkapalloa, pöytätennistä tai golfia.
Toimitilapalvelut huolehtii kaupungin omistamien rakennusten hallinnosta ja ylläpidosta.
Kajaania kehitetään Kainuun talousalueensa keskuksena, luonnonläheisenä ja väljänä kaupunkina, jossa on hyvä ja turvallista asua.
Kesähelteisellä säällä vilvoittautumaan pääsee esimerkiksi suosituilla Paltaniemen ja Kesäniemen uimarannoilla.
Kajaanissa luonto on läsnä kaikkialla. Metsät, joet, järvet ja läheiset vaarat kuuluvat etuoikeuksiimme. Luonnon antimien lisäksi Kajaani tarjoaa...
Suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot voidaan korvata arvion jälkeen.
Tonttipalveluiden tarjoaa tontteja erilaisiin tarkoitukseen.
Kajaanin kaupungin ylläpitämät satamat ja vesillelaskupaikat
Viljelypalstalla voi viljellä kasviksia ja kukkia omaan tarpeeseen.
Ympäristöterveydenhuolto on osa kuntien vastuulla olevaa kansanterveystyötä. Sillä tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua

Selaa palveluita palvelukategorian mukaan mukaan