Olet täällä

Tapahtuma-aluekortti - Raatosuonpuisto

Raatosuonpuisto
Raatosuonpuisto

Kuvaus alueesta ja sijainti

Raatosuonpuisto on Kasarminkadun varrelta avautuva puistoalue. Tapahtuma-alue on kokonaisuudessaan noin 15 000m2 josta tasaista, avointa nurmi/hiekka-aluetta on noin 6000m2. Alueeseen kuuluvat leikkipuisto, vaijerirata, lentopallokenttä sekä sorakenttä. Puiston katuosoite on Kasarminkatu 12. Sijainti karttalinkkinä.

Hinnoittelu

Kaupungin yleisien alueiden ja katualueiden vuokrahinnasto, kts. maksurakennetaulukko sekä alueiden maksuluokituskartta. Lisätietoja antaa varaustoiminnasta vastaava.

Tapahtumasuositukset

Alue soveltuu yleisötapahtumiin, avoimiin tapahtumiin, puistotapahtumiin yms. Puistossa on järjestetty vilttikirpputori. Lasten leikkipaikka ja vaijerirata mahdollistavat esimerkiksi lapsiperheen tapahtumat ja sorakenttä pienimuotoiset pallopelit. Normaalisti puistokäytössä.

Pinnat ja rakenteet

Nurmipintainen puisto, jossa on sorakenttä Kasarminkadun läheisyydessä sekä hiekkapintainen lentopallokenttä ja leikkipaikka. Itäpuolella tapahtuma-aluetta rajaa puusto ja länsipuolella asutus. Eteläpuolella puisto loppuu kävelytiehen. Puistossa on muutamia frisbeegolfkoreja ja valaistut kävelytiet kulkevat puiston läpi. Sorakentän laidalla on pieni katos.

Käytön rajoitukset

Käyttö ei saa vahingoittaa pinnoitteita tai rakenteita. Meluhaitat on huomioitava asutuksen läheisyydessä.

Lupajärjestelyt ja käytössä huomioitavaa

Ennen tapahtumaa on suositeltavaa suorittaa katselmus alueen käytöstä. Alueen siivoamisen järjestäminen ja tarvittavat luvat sekä ilmoitukset ovat järjestäjän vastuulla. Suurtapahtumat vaativat aina muun muassa tilapäisten liikennejärjestelyjen päätöksen. Katso lisätiedot Yleisötilaisuuden järjestäminen. Liikenteen ja asutuksen läheisyys vaativat tapahtuma-alueen rajaamista ja turvallisuudesta huolehtimista. Tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvasta häiriöstä on tiedotettava lähistön asukkaita ja muita asianosaisia.

Veden ja sähkön saatavuus

Alueella ei ole sähkö- tai vesipisteitä. Sähköntarpeeseen tiedustelut paikallisesta sähköyhtiöstä: Loiste Oyj, puh. 0800 9 2000 ja https://www.loiste.fi/.

Vedentarpeeseen tiedustelut Kajaanin vesi – liikelaitokselta puh. (08) 6155 2949 tai kajaaninvesi(at)kajaani.fi.

Kulkuyhteydet ja pysäköinti

Matkaa keskustaan on noin 1,7km, linja-autoasemalle noin 1km ja rautatieasemalle noin 1,2km. Lähellä on myös vilkkaasti liikennöity Sotkamontie. Lue myös lisätietoja joukkoliikenteen Liikenneyhteyksistä. Puiston läheisyydessä, Kasarminkadun varrella on rajallisesti yleisiä pysäköintipaikkoja.

Varaaminen

Aluetta voi hakea vuokrattavaksi sähköisesti tai vuokrasopimuslomakkeella: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/katualueen-vuokraaminen

Lisätietoja kaupungin yleisalueiden vuokraamisesta: Pekka Kolehmainen, puh. 044 7100 651 ja pekka.kolehmainen(at)kajaani.fi

Mikäli tapahtuma vaatii maanomistajan luvan (esim. yleis- tai tiealueiden käyttö kulttuuritapahtumaan korvauksetta), viranhaltijapäätökset ja lisätietoja: Matti Nousiainen, puh. 044 7100 176 ja matti.nousiainen(at)kajaani.fi.

 

Tarkemmat tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, ks.

Yleisötilaisuuden järjestäminen


Raatosuonpuisto
Kantakartta

Kantakartta

Ilmakuva