Olet täällä

Tapahtuma-aluekortti - Kruununpuodinmäki

Ilmakuva
Kruununpuodinmäen puisto

Kuvaus alueesta ja sijainti

Kruununpuodinmäen puisto on Kajaanin Ämmäkoskenkadun varrella sijaitseva nurmialue. Aluetta rajaa Ämmäkoskenkatu, Kajaaninjoen ranta-alue, kaupunginkirjasto ja läheiset kerrostalot. Alue on hieman kalteva, reuna-alueella kasvaa puita ja puiston poikki kulkee sorakävelytie. Puiston laidalla Ämmäkoskenkadun puolella on patsas. Alueella on pinta-alaa kokonaisuudessaan noin 5000 m2 josta yhtenäistä nurmikenttää on noin 3000 m2. Katuosoite on Ämmäkoskenkatu 5. Sijainti karttalinkkinä.

Hinnoittelu ja kävijämitoitus

Kaupungin yleisien alueiden ja katualueiden vuokrahinnasto, kts. maksurakennetaulukko sekä alueiden maksuluokituskartta. Lisätietoja antaa varaustoiminnasta vastaava.

Kruununpuodinmäen puistossa järjestettävillä Kainuun musiikkijuhlilla on ollut kolmen päivän aikana yli 10 000 kävijää. Suurelle nurmialueelle sopii runsaasti ihmisiä.

Tapahtumasuositukset

Alue soveltuu esimerkiksi suuriin yleisötapahtumiin, festivaaleihin ja avoimiin tapahtumiin. Kruununpuodinmäellä järjestetään esimerkiksi erittäin suosituksi osoittautuneet Kainuun musiikkijuhlat. Normaalisti alue on läpikulkupaikkana.

Pinnat ja rakenteet

Alue on hieman kaltevaa nurmikenttää. Eteläosassa on aluetta halkaisevia sorapintaisia kävelyteitä. Kävelytien läheisyydessä kalliopinta rikkoo nurmialuetta paikoittain. Alue rajoittuu Ämmäkoskenkatuun, eteläpuolella pienehköön parkkialueeseen, pohjoispuolella ennen joenrantaa kävelytiehen sekä sankkaan puu ja pensaskasvustoon ja kaupunginkirjaston alueeseen. Puiston laidalla on patsas. Puisto sijoittuu mäen päälle, jonka jyrkin sivu on eteläpuolella.

Käytön rajoitukset

Käyttö ei saa aiheuttaa haittaa nurmipinnoitteelle, patsaalle tai muille rakenteille. Alue ei ole täysin tasainen ja paikoittain pinta on kalliota.

Lupajärjestelyt ja käytössä huomioitavaa

Alueen läheisyydessä on kerrostaloasutusta, joten tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvasta häiriöstä on tiedotettava asianosaisille. Ennen tapahtumaa on suositeltavaa järjestää katselmus ja suunnitelma alueenkäytöstä kaupungin edustajan kanssa. Mikäli puistoon liittyviä kävelyteitä joudutaan sulkemaan, täytyy asiasta tiedottaa ja merkitä rajoitukset selkeästi kyltein.  Pelastusreittien suunnitteleminen, alueen siivoamisen järjestäminen ja tarvittavat luvat sekä ilmoitukset ovat järjestäjän vastuulla. Suurtapahtumat vaativat aina muun muassa tilapäisten liikennejärjestelyjen päätöksen. Katso lisätiedot Yleisötilaisuuden järjestäminen.

Veden ja sähkön saatavuus

Alueella ei ole erillisiä sähkö- tai vesipisteitä. Vedentarpeeseen tiedustelut Kajaanin vesi – liikelaitokselta puh. (08) 6155 2949 tai kajaaninvesi(at)kajaani.fi.

Sähköntarpeeseen tiedustelut paikallisesta sähköyhtiöstä: Loiste Oyj, puh. 0800 9 2000 ja https://www.loiste.fi/.

Kulkuyhteydet ja pysäköinti

Puisto sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä. Matkaa linja-autoasemalle on noin 1 km ja rautatieasemalle noin 1,2 km. Lue myös joukkoliikenteen Liikenneyhteyksistä. Lähellä Sissikadulla on vinoparkkipaikkoja ja puiston etelälaidalla on pieni parkkialue. Pysäköinti voi olla mahdollista varsinkin kesäaikana keskuskoululla (Väinämöisenkatu 28), Kajaanihallin kentällä (Ratakatu 2, noin 500 metriä puistosta) ja kirjaston/yliopiston parkkipaikoilla. Muiden kuin kaupungin yleisten pysäköintialueiden käyttö vaatii erillistä sopimista ja lupaa alueiden käyttöön. Katso myös linkki keskusta-alueen pysäköintikartasta.

Varaaminen

Aluetta voi hakea vuokrattavaksi sähköisesti tai vuokrasopimuslomakkeella: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/katualueen-vuokraaminen

Lisätietoja kaupungin yleisalueiden vuokraamisesta: Pekka Kolehmainen, puh. 044 7100 651 ja pekka.kolehmainen(at)kajaani.fi

Mikäli tapahtuma vaatii maanomistajan luvan (esim. yleis- tai tiealueiden käyttö kulttuuritapahtumaan korvauksetta), viranhaltijapäätökset ja lisätietoja: Matti Nousiainen, puh. 044 7100 176 ja matti.nousiainen(at)kajaani.fi.

Tarkemmat tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, ks.

Yleisötilaisuuden järjestäminen


Kruununpuodinmäki
Kantakartta

Kantakartta

Ilmakuva