Olet täällä

Tapahtuma-aluekortti - Kauppakatu

Kauppakatu markkinakadun aikaan
Kauppakatu

Kuvaus alueesta ja sijainti

Kauppakatu on Kajaanin ydinkeskustassa sijaitseva yksisuuntainen katu. Tämä tapahtumakortti käsittelee Lönnrotinkadun ja Raatihuoneentorin välistä aluetta.  Kauppakadun molemmin puolin on runsaasti keskustan liiketiloja kuten ravintoloita ja kauppoja. Kauppakadun pituus on noin 250 metriä, jonka jälkeen tie muuttuu Raatihuoneentoriin kuuluvaksi kävelyalueeksi. Sijainti karttalinkkinä.

Hinnoittelu ja kävijämitoitus

Kaupungin yleisien alueiden ja katualueiden vuokrahinnasto, kts. maksurakennetaulukko sekä alueiden maksuluokituskartta. Lisätietoja saa vuokraustoiminnasta vastaavalta.

Kauppakatu kuuluu vuosittain järjestettävään markkinakatu – tapahtumaan, jolloin kauppakadun ja raatihuoneentorin alueella on ollut jopa 125 markkinapaikkaa ja parikymmentätuhatta kävijää neljän päivän aikana.

Tapahtumasuositukset

Avoimet tapahtumat ja torimyyntitapahtumat. Kauppakatua ei suositella esimerkiksi suljettuihin tapahtumiin tai konsertteihin. Kauppakadun katualue on pääasiallinen tapahtuma-alue.

Pinnat ja rakenteet

Lönnrotinkadun ja Koivukoskenkadun välinen pätkä on asfalttia ja loput raatihuoneentorille saakka ajoradalla asfalttia ja jalkakäytäviltä kivilaattaa. Kadun reunan kiinteisiin rakenteisiin kuuluu valopylväitä, liikennemerkkejä sekä istutuksia metallikehikoissa. Kadun ylittävät banderollipaikat. Liikkeiden katokset sekä mainokset ulottuvat jalkakäytävälle. Normaaliaikoina kadun molemmin puolin on parkkipaikkoja.

Käytön rajoitukset

Tapahtumat eivät saa häiritä kadunvarsiliikkeiden toimintaa eivätkä rakenteet saa ylettyä häiritsevästi jalkakäytävien puolelle. Muun muassa tilankäytön rajoituksia arvioidaan tapauskohtaisesti. Koivukoskenkatu ja Kirkkokatu on jätettävä avoimeksi sekä huolehdittava pelastusreittien avoimuudesta. Kivettyyn pintaan ei saa tehdä pysyviä jälkiä eikä alueella saa käyttää pintoja vaurioittavia kiinnikkeitä.

Lupajärjestelyt ja käytössä huomioitavaa

Tapahtumasta on tiedotettava alueen asukkaita ja yrittäjiä hyvissä ajoin. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman vaatimista luvista ja ilmoituksista. Katso lisätiedot Yleisötilaisuuden järjestäminen. Järjestäjä vastaa alueen siistiydestä ja siivoamisesta. Tapahtumaa suunniteltaessa on huomioitava kiinteiden rakenteiden kuten valopylväiden ja istutuksien vahingoittumattomuus. Kauppakadulla järjestettävät tapahtumat vaativat muun muassa liikennejärjestelyjä.

Veden ja sähkön saatavuus

Kauppakadulla ei ole varsinaisia sähkö- tai vesipisteitä. Lähimmät sähköpisteet sijaitsevat raatihuoneentoriin kuuluvalla kävelyalueella. Järjestäjä voi halutessaan tiedustella sähköä tai vettä alueen liikkeistä.

Sähköntarpeeseen tiedustelut paikallisesta sähköyhtiöstä: Loiste Oyj, puh. 0800 9 2000 ja https://www.loiste.fi/.

Vedentarpeeseen tiedustelut Kajaanin vesi – liikelaitokselta puh. (08) 6155 2949 tai kajaaninvesi(at)kajaani.fi.

Kulkuyhteydet ja pysäköinti

Keskeinen sijainti takaa hyvät kulkuyhteydet ja lyhyet välimatkat. Matkaa linja-auto asemalle on noin 400 metriä ja rautatieasemalle noin 700 metriä. Myös joukkoliikenne kulkee keskustan läheisyydessä, lue lisää Liikenneyhteyksistä. Pysäköinti on mahdollista kaupungin yleisillä pysäköintialueilla, kts. pysäköintipaikkakartta. Keskustan lähistöllä on myös maksuttomia aikarajoitteisia pysäköintipaikkoja ja keskustan ulkopuolella suurempia pysäköintialueita.

Varaaminen

Tiealuetta voi hakea vuokrattavaksi sähköisesti tai vuokrasopimuslomakkeella: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/katualueen-vuokraaminen

Lisätietoja kaupungin tie- ja yleisalueiden vuokraamisesta: Pekka Kolehmainen, puh. 044 7100 651 ja pekka.kolehmainen(at)kajaani.fi

Mikäli tapahtuma vaatii maanomistajan luvan (esim. yleis- tai tiealueiden käyttö kulttuuritapahtumaan korvauksetta), viranhaltijapäätökset ja lisätietoja: Matti Nousiainen, puh. 044 7100 176 ja matti.nousiainen(at)kajaani.fi.

Tarkemmat tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, ks.

Yleisötilaisuuden järjestäminen


Kauppakatu
Kantakartta Kauppakatu

Kantakartta

Ilmakuva Kauppakatu