Olet täällä

Tapahtuma-aluekortti - Ämmänpuronpuisto

Ämmänpuronpuisto
Ämmänpuronpuisto

Kuvaus alueesta ja sijanti

Ämmänpuronpuisto on Mainuantien ja Lönnrotinkadun välinen noin 650 metriä pitkä puistoalue. Lönnrotinkadun puoleinen noin 12 000 m2 kokoinen avoin nurmialue muodostaa puiston otollisimman tapahtuma-alueen. Loput puistoa Mainuantielle saakka on epätasaisempaa ja kasvustollisesti rehevämpää. Puiston läpi virtaa puro Kaupunginlampeen. Leveyssuunnassa alue rajoittuu Puistolan asuinalueeseen ja rautatiehen. Sijainti karttalinkkinä.

Hinnoittelu

Kaupungin yleisien alueiden ja katualueiden vuokrahinnasto, kts. maksurakennetaulukko sekä alueiden maksuluokituskartta. Lisätietoja antaa varaustoiminnasta vastaava.

Tapahtumasuositukset

Alue soveltuu yleisötapahtumiin, avoimiin tapahtumiin sekä piknik tms. tapahtumiin. Alueen suuruus mahdollistaa laajalle alueelle levittyvät esimerkiksi ulkoilutapahtumat.

Pinnat ja rakenteet

Eteläosassa on noin 12 000 m2 avoin, hieman kalteva nurmialue. Puro virtaa puiston läpi ja jakaa puistoa pitkittäissuunnassa. Useita sorakävelyteitä, joiden varrella on valaistus, kulkee puiston läpi. Pohjoisosassa sijaitsevat koirapuisto ja liikennepuisto. Paikoittain jyrkähköä rinnettä ja rehevämpää kasvustoa/puustoa.

Käytön rajoitukset

Käyttö ei saa aiheuttaa haittaa nurmipinnoitteelle, kasvustolle tai rakenteille.

Lupajärjestelyt ja käytössä huomioitavaa

Ennen tapahtumaa on suositeltavaa suorittaa katselmus alueen käytöstä. Alueen siivoamisen järjestäminen ja tarvittavat luvat sekä ilmoitukset ovat järjestäjän vastuulla. Suurtapahtumat vaativat aina muun muassa tilapäisten liikennejärjestelyjen päätöksen. Katso lisätiedot Yleisötilaisuuden järjestäminen. Vilkkaan tien ja rautatien läheisyys vaativat tapahtuma-alueen rajaamista ja turvallisuudesta huolehtimista. Puiston molemmin puolin on asutusta, joka voi rajoittaa esimerkiksi äänentoiston käyttöä.

Veden ja sähkön saatavuus

Alueella ei ole sähkö – tai vesipisteitä. Sähköntarpeeseen tiedustelut paikallisesta sähköyhtiöstä: Loiste Oyj, puh. 0800 9 2000 ja https://www.loiste.fi/.

Vedentarpeeseen tiedustelut Kajaanin vesi – liikelaitokselta puh. (08) 6155 2949 tai kajaaninvesi(at)kajaani.fi.

Kulkuyhteydet ja pysäköinti

Matkaa keskustaan on noin 1 km, linja-autoasemalle 700 metriä ja rautatieasemalle 1,3 km. Alueelle on hyvät kulkuyhteydet niin ajoneuvojen kuin kevyenliikenteenkin osalta. Lue myös joukkoliikenteen Liikenneyhteyksistä. Puiston läheisyydessä on Kajaanihallin ja Liikuntapuiston pysäköintialueet, joiden käytöstä on sovittava erikseen.

Varaaminen

Aluetta voi hakea vuokrattavaksi sähköisesti tai vuokrasopimuslomakkeella: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/katualueen-vuokraaminen

Lisätietoja kaupungin yleisalueiden vuokraamisesta: Pekka Kolehmainen, puh. 044 7100 651 ja pekka.kolehmainen(at)kajaani.fi

Mikäli tapahtuma vaatii maanomistajan luvan (esim. yleis- tai tiealueiden käyttö kulttuuritapahtumaan korvauksetta), viranhaltijapäätökset ja lisätietoja: Matti Nousiainen, puh. 044 7100 176 ja matti.nousiainen(at)kajaani.fi.

 

Tarkemmat tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, ks.

Yleisötilaisuuden järjestäminen


Ämmänpuronpuisto
Kantakartta

Kantakartta

Ilmakuva