Olet täällä

Talousveden mikrobiologiset laatuvaatimukset

Mikrobiologiset laatuvaatimukset

Mikrobiologiset laatuvaatimukset

Talousvedestä ei saa aiheutua ihmiselle terveydellistä haittaa lyhyellä eikä pidemmällläkään ajanjaksolla. Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä tai loisia tai mitään aineita ihmisten terveydelle vaarallisina määrinä tai pitoisuuksina. Talousveden on täytettävä talousvesiasetuksessa 442/2014 esitetyt terveydelliset vähimmäisvaatimukset. Asetuksessa on lisäksi esitetty käyttökelpoisuuteen perustuvia laatusuosituksia. Talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoistukseensa soveltuvaa, eikä se saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa. (STM 442/2014.)

Tärkeimmät veden laatuvaatimukset koskevat veden mikrobiologisia vaatimuksia. Mikrobiologisen laadun heikentyminen ja taudinaiheuttajamikrobien esiintyminen vedessä aiheuttaa välittömän terveysriskin eli ihminen voi sairastua jopa yhden annoksen juotuaan.Taudiaiheuttajien esiintyminen vedessä johtuu yleensä ulosteperäisestä saastumisesta. Ulosteperäistä saastumista aiheuttaa esim. jätevesi ja lietelanta päästäessään sekoittumaan talousveden kanssa vedenottokaivossa, vesilaitoksella tai verkostossa. (Kujala-Räty, Mattila&Santala 2008.)

Kaikkia mahdollisia taudinaiheuttajia on mahdotonta selvittää testein vedestä, koska se olisi todella työlästä ja kallista. Siksi on otettu käyttöön ns. indikaattorimenetelmä, eli vedestä tutkitaan niitä bakteereja, joiden tiedetään kuvastavan mahdollisten taudinaiheuttajien esiintymistä vedessä. Escherichia coli-bakteeria (E.coli) pidetään parhaana ulosteperäisen saastutuksen osoittajana. Enterokokki -bakteerien esiintyminen vedessä kertoo ulosteperäisestä saastumisesta. Laatuvaatimuksena on, että kumpaakaan ei esiinny talousvedessä lainkaan.

Muuttuja Enimmäistiheys
Esterichia coli 0 pmy/100 ml
Enterokokit 0 pmy/100 ml

 

pmy=pesäkkeen muodostama yksikkö