Olet täällä

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia PowerPoint esityksen kansikuva kuva Nordiscky

 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Kajaanin kaupunkistrategian 2019 - 2022. Kaupunkistrategiassa määritellään Kajaanin kaupungin haluttu tulevaisuus ja päämäärät. Sen avulla avulla valtuusto ohjaa Kajaani-konsernin toimintaa.  Kevään 2018 aikana valtuutetut, valtuustoryhmät, puheenjohtajisto ja kaupungin johto osallistuivat keskeisesti strategian valmisteluun. Myös henkilöstö ja kuntalaiset osallistuivat aktiivisesti strategiatyöhön.

Vuonna 2022 Kajaani on kasvun kärjessä väestön hyvinvoinnissa, kaupungin vetovoimaisuudessa ja innovatiivisuudessa.

Suuntaamme tulevaisuuteen neljällä kasvuteemalla:

1. Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa
Kajaanilaisten tyytyväisyys palveluihin ja mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa lisääntyvät.

2. Resurssiviisautta luontokaupungissa
Kannamme vastuumme tulevaisuudesta ja vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä.

3. Tulevaisuus on nuorissa
Nuorilla on mielekästä tekemistä. He opiskelevat tai ovat töissä.

4. Osaajista elinvoimaa
Väkiluku  kääntyy kasvuun. Työllisyystilanne on hyvä ja opiskelijat hakeutuvat Kajaaniin.

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline, joka sisältää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Strategian on perustuttava arvioon kunnan nykytilanteesta ja tulevista toimintaympäristön muutoksista. Strategian toteutumista on arvioitava ja seurattava. Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

 

Kajaanin kaupunkistrategiajulkaisu 2019

 

Strategiaa toteuttavat ohjelmat:

 

 

Viimeksi muokattu

17.5.2019