Olet täällä

Kaupunkistrategia

Linnan juhlat. Kuva: Reijo Haukia

 

Kaupunkistrategia – tie Kajaanin tulevaisuuteen, kuntalaisten näkemykset, toiveet ja vaateet Kajaanin tulevaisuudesta

 

Kaupunki kutsui asukkaitaan ja muita Kajaanista kiinnostuneita mukaan tekemään yhteistä tulevaisuutta ja vastaamaan sähköiseen kyselyyn.  Eri-ikäiset kajaanilaiset ja muualla asuvat vastasivat kyselyyn aktiivisesti. Vastauksia saatiin 745.

Lisäksi nuorten edustajat työstivät omassa tulevaisuustyöpajassaan Kajaanin kaupungin CV. Edustajia oli nuorisovaltuustosta, lukion, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijakunnista. Ikäihmisten edustajat vanhusneuvostosta puolestaan työstivät todistuksen Kajaanin kaupungille. Myös Vuolijoen aluelautakunta ja vammaisneuvosto ovat antaneet oman näkemyksensä Kajaanin tulevaisuuden tekemiseen. Kajaanin kaupungin henkilöstö eri puolilta organisaatiota on osallistunut työhön ideoimalla, kuinka kaupungin elinvoimaisuutta edistetään ja kajaanilaisten hyvinvointia tuetaan entistä paremmin.

Kaupunginhallitus kiittää sydämellisesti kaikkia tulevaisuuden tekemiseen osallistuneita ja näin oman panoksensa kaupungin kehittämiseen antaneita. Työ jatkuu kevään ajan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden strategian kesäkuussa.

 

Voimassa oleva kaupunkistrategia 2015-2018

Kaupunkistrategian 2015 - 2018 tavoitteena on, että teemme Kajaanista kasvukeskuksen vuoteen 2018 mennessä. Vuonna 2025 Kajaani on kasvun kärjessä.

Kasvun avulla pystymme huolehtimaan kuntalaisten hyvinvointia lisäävästä sujuvasta arjesta. Meidän on huolehdittava Kajaanin vetovoimatekijöistä: korkea-asteen koulutuksesta, puhtaasta ympäristöstä, tiiviistä kaupunkikeskustasta ja hyvistä perus- ja vapaa-ajan palveluista. Peruspilareina strategian onnistumisessa ovat aktiiviset asukkaat, osaava ja muutosvalmis henkilöstö, hyvä sisäinen suorituskyky eli toimivat prosessit ja tehokkaat tietojärjestelmät sekä nollatulos tilikausina 2015–2018.

Haluamme auttaa yritysten kasvua, turvata osaavan työvoiman saatavuuden ja parantaa saavutettavuutta. Tavoitteemme on, että kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa. Haluamme edistää positiivista mielikuvaa viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista ja vahvistaa kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 - 2018

Strategiaa toteuttavat ohjelmat:

Talousarvio

Elinkeino-ohjelma

Maankäyttöpoliittinen ohjelma

Kylä- ja kaupunginosaohjelma

Henkilöstöohjelma

Tilaohjelma (valmisteilla)

Tietohallinto-ohjelma

Liikuntapoliittinen ohjelma 2025

Viimeksi muokattu

22.3.2018