Olet täällä

Strategia

Linnan juhlat. Kuva: Reijo Haukia

Kaupunkistrategian 2015 - 2018 tavoitteena on, että teemme Kajaanista kasvukeskuksen vuoteen 2018 mennessä. Vuonna 2025 Kajaani on kasvun kärjessä.

Kasvun avulla pystymme huolehtimaan kuntalaisten hyvinvointia lisäävästä sujuvasta arjesta. Meidän on huolehdittava Kajaanin vetovoimatekijöistä: korkea-asteen koulutuksesta, puhtaasta ympäristöstä, tiiviistä kaupunkikeskustasta ja hyvistä perus- ja vapaa-ajan palveluista. Peruspilareina strategian onnistumisessa ovat aktiiviset asukkaat, osaava ja muutosvalmis henkilöstö, hyvä sisäinen suorituskyky eli toimivat prosessit ja tehokkaat tietojärjestelmät sekä nollatulos tilikausina 2015–2018.

Haluamme auttaa yritysten kasvua, turvata osaavan työvoiman saatavuuden ja parantaa saavutettavuutta. Tavoitteemme on, että kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa. Haluamme edistää positiivista mielikuvaa viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista ja vahvistaa kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 - 2018

Strategiaa toteuttavat ohjelmat:

Talousarvio

Elinkeino-ohjelma

Maankäyttöpoliittinen ohjelma

Kylä- ja kaupunginosaohjelma

Henkilöstöohjelma

Tilaohjelma (valmisteilla)

Tietohallinto-ohjelma

Liikuntapoliittinen ohjelma 2025

Viimeksi muokattu

5.1.2016