Olet täällä

Sidonnaisuudet

Tietoa Kajaanista

Uusi kuntalaki edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Sivustoa päivitetään vielä

Tiivistettynä laki vaatii kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita ilmoittamaan omat sidonnaisuutensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänet on valittu tehtävään.

Sidonnaisuusrekisteri on verkkopalvelu, joka mahdollistaa joustavan ja tietoturvallisen tavan ilmoittaa ja seurata luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksia.

Sidonnaisuusrekisteri