Olet täällä

Säännöt ja ohjeet

Tietoa Kajaanista

Jokimaisema. Kuva: Jonna Kallunki

Kajaanin kaupungin toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet

 

 

 

 

 

 

 

Järjestyslaki

Rakennusjärjestys

Venesatamien järjestyssääntö

Tytäryhtiöt

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntö

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n vaalisääntö (johtosäännön liite)

Ohjeita

Avustusten myöntämisessä nuodatettavat yleisohjeet

Kaupungin omistamien työkoneiden, kuljetuskaluston ja työvälineiden sekä työtilojen luovutus- ja vuokrausohjeet

Konserniohje

 

 

 

Hankintojen yritysvaikutusten arviointi

 

Taksoja

Kaavoituksesta, tonttijaosta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taksamalli

Keskushallinnon toimituskirjoista ja asiakirjojen lähettämisestä perittävät maksut

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

 

Rakennusvalvontaviranomaisen maksut

Taksa eräistä ympäristöteknisen palvelukeskuksen maankäyttö -tulosalueen suorittamista tehtävistä ja palveluista perittävistä maksuista

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Rahastojen säännöt

 

Perusopetuksen stipendirahastojen säännöt

Henkilöstöä koskevat säännöt

(suunnitelmaa päivitetään)

Kajaanin kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäivien muistamissääntö

Päihdeohjelma

 

Viimeksi muokattu

24.6.2020