Olet täällä

Pikku-Ketun päiväkoti

Pikku-Ketun päiväkoti

Linkki hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen :

https://sote.easiointi.fi/fi/web/kajaani-vaka

Hoitoajat tulee ilmoittaa edellisen viikon tiistaihin klo 12 mennessä.

 

Päiväkotimme toimintaa ohjaavat vanhempien ja henkilökunnan yhdessä sopimat arvot:

                                            ♦ rehellisyys

                                            ♦ turvallisuus

                                            ♦ inhimillisyys

 

Arjessa tämä näkyy vanhempien kanssa yhdessä sovittuina pelisääntöinä.Asioista puhutaan rehellisesti, sekä hyvistä että huonoista puolista.Luottamus rakentuu aikuisen tasapuolisen käyttäytymisen mallista.Päiväkotimme fyysinen ympäristö on hyvässä kunnossa ja läsnä on asetusten vaatima henkilökunta.Psyykkisen turvallisuuden takaamiseksi päiväkodissamme on mahdollisimman kiinteät lapsiryhmät ja pysyvät aikuissuhteet.

Päiväkodissamme painotetaan dokumentointia joka näkyy valokuvaamisena ja sadutuksena arjen toiminnoissa.Kuvaamiseen pyydetään aina lupa vanhemmilta.Erilaisia kuvia ja kuvamenetelmiä käytetään lapsen ilmaisun tukemisessa sekä draaman menetelmien käyttämisessä arjessa.

 

Viimeksi muokattu

28.11.2019