Olet täällä

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristölupa ja rekisteröintimenettely

Ympäristöä pilaavaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Luvan tarvitsevat toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa. Pienten toimintojen ympäristölupahakemukset ja laajojen toimintojen lupahakemukset käsitellään Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Niihin toimintoihin, joiden ympäristönsuojeluasetukset on säädetty valtioneuvoston asetuksella, ei pääsääntöisesti tarvitse hakea ympäristölupaa, vaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lisäksi ympäristönsuojelulain 1.2.2019 muutoksella eräät aiemmin ympäristöluvanvaraiset toiminnot siirtyivät ilmoitusmenettelyyn.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Vesihuoltolain mukaiset poikkeamiset

Vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä voi hakea vapautusta joko vapaamuotoisesti tehdyllä hakemuksella tai lomakkeella. Lisätietoa jätevesi-sivustolla.

 

Ilmoitukset

 

Ympäristömeluilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melu on erityisen häiritsevää. Lisätietoa melu-sivustolla.

Valvontailmoitus lannan patteroinnista

Nitraattiasetuksen 3 §:n ja liitteen 1 mukaisesta lannan varastoimisesta patterissa tulee tehdä valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 päivää ennen kuin on tarkoitus ryhtyä patterin tekoon. Lisätietoja ja patterointi-ilmoituslomake ympäristöhallinnon sivulla.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Lisätietoa jätehuolto-sivustolla.

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

6.11.2019