Olet täällä

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristölupa ja rekisteröintimenettely

Ympäristöä pilaavaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Luvan tarvitsevat toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa. Pienten toimintojen ympäristölupahakemukset ja laajojen toimintojen lupahakemukset käsitellään Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Niihin toimintoihin, joiden ympäristönsuojeluasetukset on säädetty valtioneuvoston asetuksella, ei pääsääntöisesti tarvitse hakea ympäristölupaa, vaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Vesihuoltolain mukaiset poikkeamiset

Vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä voi hakea vapautusta joko vapaamuotoisesti tehdyllä hakemuksella tai lomakkeella. Lisätietoa jätevesi-sivustolla.

 

Ilmoitukset

 

Ympäristömeluilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melu on erityisen häiritsevää. Lisätietoa melu-sivustolla.

Valvontailmoitus lannan patteroinnista

Nitraattiasetuksen 3 §:n ja liitteen 1 mukaisesta lannan varastoimisesta patterissa tulee tehdä valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 päivää ennen kuin on tarkoitus ryhtyä patterin tekoon. Lisätietoja ja patterointi-ilmoituslomake ympäristöhallinnon sivulla.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Lisätietoa jätehuolto-sivustolla.

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

15.12.2017