Olet täällä

Yleiskaavat

Tällä sivulla ovat lueteltuina ja esitettyinä kartalla Kajaanin kaupungin kaikki tällä hetkellä vireillä olevat osayleiskaavat. Listauksen osayleiskaavojen nimet ovat linkkejä, jotka johtavat kaavan omalle sivulle. Myös karttalinkit johtavat osayleiskaavan omalle sivulle. Valitse alue kartalta hiirtä klikkaamalla ja valitse lisätiedot. Kaavan omalla sivulla on kaavan koko vireilläolon ajan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Nähtävillä olon aikana siellä on kaavaluonnos tai -ehdotus selostuksineen. Näiden lisäksi kaavaa havainnollistamaan on voitu tehdä erilaisia havainnekuvia. Myös oleelliset selvitykset voivat olla otteina tai kokonaisuudessaan verkkosivuilla. Kaavan omalla sivulla kerrotaan, missä vaiheessa kaavoituksen kulku on sen kaavan osalta.

Keskustaajama 2035

Kontiosaari-Kuninkaanniemi

Äkälänniemi

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo

Piiparinmäen - Lammaslamminkankaan tuulivoimapuisto 
     a) Piiparinmäen tuulivoimapuisto saanut lainvoiman 14.3.2018
     b) Murtomäen tuulivoimapuisto

Kokkosuon tuulivoimahanke KAAVOITUS KESKEYTETTY

 

 

 

Viimeksi muokattu

31.7.2019