Olet täällä

Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on yksilöllinen ja kodinomainen hoitomuoto. Yksityiset perhepäivähoitajat ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. Perhepäiväkodissa voi hoitaja hoitaa samanaikaisesti enintään neljää lasta, perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna sekä näiden lisäksi yhtä osapäivähoitoa saavaa esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta.