Olet täällä

Vienankatu 10

vienankatu_10.jpg

Vienankatu 10 vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos.

Tavoite on tarkistaa kerrostalotontilla kerroskorkeus ja rakennusoikeus vastaamaan rakennettua ympäristöä valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen alueella, lisätä kerrostalojen tonttitarjontaa ja eheyttää kaupunkirakennetta.

Asemakaavan muutosehdotus, merkinnät ja määräykset

Selostus

 

AJANKOHTAISTA:

Ympäristötekninen lautakunta on hyväksynyt ehdotuksen asemakaavaksi kokouksessaan 23.8.2017 §65.

Asemakaavan muutos on voimassa 6.10.2017 alkaen.