Olet täällä

Vesistöt ja vesiensuojelu

Joki. Kuva: Jonna Kallunki

Vesiensuojelun haasteet liittyvät hajakuormituksen hallintaan.Vedenkorkeuden säännöstely on muuttanut Oulujärven luonnetta ja aiheuttanut matalien rantavyöhykkeiden ruohottumista ja soistumista. Viime vuosina kaivostoiminta on heikentänyt Kajaanin kaakkoisosassa sijaitsevien Vuoksen vesistöön laskevien vesistöjen tilaa. Vesiensuojelun kannalta ongelmallisimpia alueita Kajaanissa ovat Kajaaninjoen suistoalue, Paltajärvi, Paltaselän eteläosa, Sokajärvi, Mainuanjärvi sekä Jormuanlahti. Myös monet pienet järvet ovat rehevöityneet paikallisen toiminnan seurauksena. Pitkän ajan seurannassa sinileväesiintymiä on ollut Mainuanjärvessä, Salmijärvessä, Saarijärvessä ja joissakin Paltaniemen lammissa.

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

2.1.2016