Olet täällä

Venäänniemi, ranta-asemakaava

kaavoitus_venaanniemi.jpg

Venäänniemi, ranta-asemakaava

Maanomistaja, UPM-Kymmene Oyj, käynnistää uudelleen alueen ranta-asemakaavoituksen, jonka tarkoituksena on muuttaa Nuasjärven osayleiskaavan mukaiset yhteisrantaiset loma-asuntopaikat omarantaisiksi.

Hanke oli alueeltaan laajempana valmisteluaineistona (luonnos) nähtävänä 17.6. - 4.8.2006. Saadut lausunnot ja mielipiteet ovat mukana aineistossa. Koska ranta-asemakaavalla ei voida muodostaa vakinaista asutusta, kaupunginhallitus päätti 30.1.2007 käynnistää alueella osayleiskaavan laatimisen, josta luovuttiin, kun alueelle ei saatu perustetuksi myös jätevesistä vastaavaa vesihuolto-osuuskuntaa.

Venäänniemen ranta-asemakaava luonnos
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus, jossa luontoselvitys ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

AJANKOHTAISTA:

Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen luonnosaineisto oli ensimmäisen kerran nähtävillä 2.1.-6.2.2015 välisenä aikana. Kaavaluonnos tulee luontoselvitysten ja suunnitelman päivittämisen myötä uudelleen nähtäville vuoden 2018 aikana.

 

Lisätietoja:

KimmoKaava (kaavoittaja) Kimmo Mustonen p. 0400 703 521,

kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi, www.kimmokaava.fi

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin p. 044 4214 188, ismo.vendelin(at)kajaani.fi