Olet täällä

Vapaat tontit

Vapaat_tontit

Tonttipalveluiden päätehtävänä on tarjota, vuokrata tai myydä rakentajille asemakaava-alueelta omakotitalo-, paritalo-, rivitalo-, kerrostalo ja yritystontteja ja tuottaa lakisääteiset kiinteistönmuodostamis- ja kiinteistörekisteripalvelut. Tonttipalvelut on myös kiinteistörekisterin ylläpitäjä (KTJ).

 

Tontit

 

Kajaanin kaupunki luovuttaa rakentajille asemakaava-alueelta omakotitalo-, paritalo-, rivitalo-, kerrostalo ja yritystontteja. Pääosan tonteista voi joko vuokrata tai ostaa. Sellaiset erikoistontit, joita on vain yksittäin suosituilla alueilla, kaupunki myy tarjousten perusteella ja valtuuston hyväksymällä vähimmäismyyntihinnalla.

Jos asuinrakennuksen tontti rajoittuu yhdeltä sivultaan yli 20 m leveään puistoon, tontin hintaan lisätään 5 %.

Jos tontti rajoittuu kahdelta sivultaan yli 20 m leveään puistoon, tontin hintaan lisätään 10 %.

Kerros- ja rivitalotonttien hinta saadaan lisäämällä tontin maapohjan hintaan kerros- tai rivitalotonttien rakennusoikeuden hinta samalla hinta-alueella.

Liiketontin hinta lasketaan lisäämällä saman hinta-alueen omakotitalotontin maapohjan hintaan liiketontin rakennusoikeuden hinta 1,5 kertaisena.

Kaikkien tonttien elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra lasketaan 4,5 prosenttina tontin hinnasta.

Tonttiesite
Tonttipörssi

Tonttien luovutus- ja lunastusehdot:

 

Asuin- ja liiketonttien vuokra-aika on 50 vuotta. Teollisuustonttien vuokra-aika on 30 vuotta.

Vapaita yritystontteja kannattaa kysyä myös Kajaanin Teknologiakeskus Oy:ltä.

Vanhan jo vuokratun tontin vuokra-ajan jatkaminen

Mikäli tontin vuokraoikeuden haltija haluaa jatkaa tonttinsa vuokra-aikaa, on hänen pyydettävä sitä kirjallisesti. Tontin vuokra-aikaa jatkettaessa vanha vuokrasopimus puretaan päättymään välittömästi, ja tontti vuokrataan uusin vuokraehdoin joko viidenkymmenen tai kolmenkymmenen vuoden ajaksi.

Vanhan vuokratontin omaksi lunastaminen

Vuokraoikeuden haltijalla on oikeus lunastaa tontti omaksi joko käteiskaupalla tai osamaksulla. Joissakin tapauksissa, jossa alueen asemakaavaa ollaan muuttamassa, kaupunki saattaa päättää, ettei juuri kyseistä tonttia myydä.

Yhteyshenkilöt:

email: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Asuntotontit: kiinteistösihteeri Markku Komulainen

Liike- ja yritystontit: kaupungingeodeetti Jari Säkkinen

Viimeksi muokattu

23.9.2019