Olet täällä

Vammaisten palvelut

Vammaispalveluja ovat vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

Vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista.

Kainuun sote
PL 400
87070 Kainuu
p. 08 61 561 (vaihde)

sote.kainuu.fi

Viimeksi muokattu

14.12.2015