Olet täällä

Valmistuneet kaavat

Valmistuneiden kaavahankkeiden tiedot ja asiakirjat ovat saatavilla verkkosivuilta noin kahden vuoden ajan kaavan voimaan tulosta. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. kaavakartta määräyksineen, kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisäksi voi olla mm. selvityksiä ja havainnekuvia. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kaavan nähtävilläolon aikana. Tämän jälkeenkin voimassa olevat kaavat löytyvät ajantasakaavana Kajaanin kaupungin karttapalvelusta. Kaavaan liittyvät asiakirjat arkistoidaan.

 

Valmistuneet asemakaavahankkeet

Kajaanin keskustaajama

 

 

Valmistuneet osayleiskaavahankkeet

Viimeksi muokattu

10.12.2019