Olet täällä

Vahinkojen arviointi

Suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot voidaan korvata arvion jälkeen. Ilmoita vahingosta viipymättä sen havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ilmoita vahingosta viipymättä sen havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomainen järjestää vahingon toteamiseksi ja arvioimiseksi tarvittavan maastotarkastuksen ja käsittelee korvaushakemuksen. Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksenhakijoille kerran vuodessa maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

PETOVAHINGOT

Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista. Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti. Suurpetojen aiheuttamat vahingot viljelyksille, kotieläimille ja irtaimistolle voidaan korvata arvion jälkeen. Arviointi tehdään yhdessä riistanhoitoyhdistyksen petoeläinyhdyshenkilön kanssa tapahtumapaikalla. Ilmoitus vahingosta tulee tehdä mahdollisimman pian vahingon jälkeen. Ruokavirasto ohjeistaa arviota, kotieläinten arvo on määritelty. Viljelykasvivahinko lasketaan samoilla ohjeluvuilla kuin satovahinkokin. Lisätietoa petovahingoista täältä: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/kalastus-metsastys-ja-villielaimet/vahingonkorvaukset/petovahingot/

RIISTAELÄINVAHINGOT

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta. Hirvieläinvahinko pitää ilmoittaa heti, kun se huomataan, ennen sadonkorjuuta. Arvio tehdään paikanpäällä, ja siinä käytetään satovahingon ohjearvoja. Lisätietoa hirvieläinvahingoista täältä: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/kalastus-metsastys-ja-villielaimet/vahingonkorvaukset/hirvielainvahingot-viljelyksille-ja-elaimille/

 

Vastuuhenkilö

Maaseutusihteeri/Aluesihteeri
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 710 0313
Otanmäen kirjastolla parillisilla viikoilla keskiviikkona klo 12-17, alkaen 22.1.2020. Vuolijoen koululla parittomilla viikoilla perjantaina klo 12-17, alkaen 31.1.2020 Kajaanin kaupungintalolla muina aikoina klo 8.30-16.30
Sähköpostiosoite: