Olet täällä

Vahinkojen arviointi

Satovahinko on luonnonolosuhteiden aiheuttama viljelykasvien vahinko. Suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamat vahingot voidaan korvata arvion jälkeen.

Satovahinko on luonnonolosuhteiden aiheuttama vahinko kasvavalle tai korjuuvaiheessa olevalle sadolle. Vahingon kärsineen viljelijän tulee itse ilmoittaa vahingostaan. Ilmoitus täytyy tehdä välittömästi vahingon jälkeen, aina ennen sadonkorjuuta. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen – Kajaanissa maataloussihteeri – tekee arvion ilmoituksen perusteella. Satovahingon määrittelyssä ja arvioinnissa käytetään Maaseutuviraston antamia ohjeita. Korvauksen laskemiseen käytetään Maaseutuviraston antamia normisatoja ja yksikköhintoja. Vahingosta osa lasketaan omavastuuosuuteen, sen ylittävä osa maksetaan kokonaan tai osittain.

Suurpetojen aiheuttamat vahingot viljelyksille, kotieläimille ja irtaimistolle voidaan korvata arvion jälkeen. Arviointi tehdään yhdessä riistanhoitoyhdistyksen petoeläinyhdyshenkilön kanssa tapahtumapaikalla. Ilmoitus vahingosta tulee tehdä mahdollisimman pian vahingon jälkeen. Maaseutuvirasto ohjeistaa arviota, kotieläinten arvo on määritelty. Viljelykasvivahinko lasketaan samoilla ohjeluvuilla kuin satovahinkokin.

Hirvieläinvahinko pitää ilmoittaa heti, kun se huomataan, ennen sadonkorjuuta. Arvio tehdään paikanpäällä, ja siinä käytetään satovahingon ohjearvoja.

 

Vastuuhenkilö