Olet täällä

Turvallisuus

Kainuun pelastuslaitos

 

Kainuun Pelastuslaitos ja toiminta-alueen kaupungit ja kunnat varautuvat huolehtimaan asukkaidensa turvallisuudesta sekä normaali- että poikkeusoloissa.  

Nuohousta koskeva lainsäädäntö on uudistunut

Lakimuutokset on tulleet voimaan 1.1.2019. Muutokset koskevat pääosin nuohouspalvelujen järjestämisen sääntelyä eli käytännössä muutokset tarkoittavat, että vallitseva piirinuohousjärjestelmän on loppunut. Lisätietoja löytyy Kainuun pelastukslaitoksen verkkosivuilta.

 
YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Kaipr portti

 

Kainuun prikaati

 

Kainuun prikaati on varusmiesmäärältään Suomen suurimpia joukko-osastoja ja Maavoimien valmiusyhtymä Kajaanissa, noin kolme kilometriä Kajaanin keskustasta etelään. 

Kajaanissa toimiva Kainuun prikaati on maavoimien suurimpia joukko-osastoja. Prikaatin päätehtävä on varusmiesten ja reserviläisten kouluttaminen Pohjois-Suomen erityisolosuhteisiin. Prikaatissa koulutetaan vuosittain noin 4000 varusmiestä ja 2000 reserviläistä.

Kainuun prikaati ylläpitää ja kehittää puolustusvalmiutta ja tukee muita viranomaisia antamalla virka-apuna kalustoa, henkilöstöä ja erikoisosaamista. Varuskunnassa työskentelee yli 600 henkilöä eri organisaatioissa. Prikaati on Kajaanin kolmanneksi suurin työnantaja. Kainuun prikaatin alaiset aluetoimistot Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa vastaavat asevelvollisuusasioista ja paikallispuolustusvalmiudesta alueillaan.

Kainuun Pelastuslaitos
Kajaanin toimipiste
Opintie 1
87100 Kajaani
p. 08 6155 3100 (vaihde)
etunimi.sukunimi(at)kaipe.fi
www.kainuunpelastuslaitos.fi 

Kainuun prikaati
Prikaatintie 97
87500 Kajaani
p. 0299 800 (vaihde)
kirjaamo.kaipr(at)mil.fi
www.puolustusvoimat.fi

Viimeksi muokattu

5.11.2020