Olet täällä

Tonttien lohkominen

Tonttijaolla osoitetaan, miten korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijakot voidaan hyväksyä asemakaavan hyväksymisen yhteydessä tai erillään asemakaavasta.

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen tontti lohkotaan tontin lohkomistoimituksella. Tontti muodostuu kiinteistöksi, kun toimitus on lainvoimainen ja merkitty kiinteistörekisteriin.

Lohkomistoimitusta on haettava kiinteistörekisterin pitäjältä.

Asemakaavan yleiset alueet muodostetaan kiinteistöiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Yleisiä alueita ovat kadut, puistot ja jne.

Tontin lohkominen puh. 040 1650005
 

 

Viimeksi muokattu

9.6.2020