Olet täällä

Tontit ja rakentaminen

Purolan kenttä. Kuva: Reijo Haukia

Kajaania kehitetään Kainuun talousalueensa keskuksena, luonnonläheisenä ja väljänä kaupunkina, jossa on hyvä ja turvallista asua. Tonttipolitiikalla ja kaavoituksella luodaan mahdollisuuksia asukkaiden monipuolisille asumistarpeille. Kajaani luovuttaa uusia tontteja sekä omakotiasumiseen että yrittämiseen.

Rakentamista valvoo Rakennusvalvonta, joka auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa sekä valvoo, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa  annettuja  vaatimuksia  ja että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa ja edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua.

Rakennusvalvonta
Pohjolankatu 13, 1. krs
87100 Kajaani
Asiakaspalvelu on avoinna toimistolla asioiville maanantaisin ja torstaisin klo 9.00 – 15.00, muuna aikana ajanvarauksella.

Viimeksi muokattu

13.1.2020