Olet täällä

Tontit ja rakentaminen

Purolan kenttä. Kuva: Reijo Haukia

 

OSALLISTU RAKENNUSVALVONNAN VERKKOPALVELUKYSELYYN 2020 – vain neljä kysymystä.

 

Kajaania kehitetään Kainuun talousalueensa keskuksena, luonnonläheisenä ja väljänä kaupunkina, jossa on hyvä ja turvallista asua. Tonttipolitiikalla ja kaavoituksella luodaan mahdollisuuksia asukkaiden monipuolisille asumistarpeille. Kajaani luovuttaa uusia tontteja sekä omakotiasumiseen että yrittämiseen.

Rakentamista valvoo Rakennusvalvonta, joka auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa sekä valvoo, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa  annettuja  vaatimuksia  ja että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa ja edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua.

Suosittelemme käyttämään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti sähköistä asiointia: https://asiointi.kajaani.fi/epermit/

YHTEYSTIEDOT
rakennusvalvonta@kajaani.fi
ymparistonsuojelu@kajaani.fi
maanvuokrat@kajaani.fi
kiinteistoinsinoori@kajaani.fi

Rakennustarkastajat
Tommi Karjalainen (LVI), p. 044 7100 505
Kari Huusko, p. 044 7100 246
Hannu Leskinen, p. 044 7100 243
Juha Moilanen, p. 040 678 3224 

Ympäristönsuojelutarkastajat
Paula Malinen, p. 044 7100 597
Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397

Sihteerit
Seija Tolonen, p. 044 4214 083  
Karita Kuittinen, p. 044 4214 377 

RAKENNUSVALVONTA
Pohjolankatu 13, 1. krs
87100 Kajaani
Asiakaspalvelu on avoinna toimistolla asioiville maanantaisin ja torstaisin klo 9.00 – 15.00, muuna aikana ajanvarauksella.  

Viimeksi muokattu

27.8.2020