Olet täällä

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo OYK

 

Kaavan aluerajaus

Keskustaajama osayleiskaava 2015, Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutos ja yleiskaava

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolla päivitetään alueen maankäyttö ja osoitetaan mm. aluevaraus nykyisen valtatie 5:n (Särämäntie) ja vanhan valtatien (Vanha Viitostie) uudelle liittymälle.

Kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus liitteineen on nähtävillä 30.4.2020-18.6.2020 kaupungintalon pääaulassa, Pohjolankatu 13, ja verkkosivuilla (www.kajaani.fi/kaavoitus/vireillä olevat kaavat/yleiskaavat).Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan nähtävilläoloaikana Kajaanin kaupungin kirjaamoon, PL 133, 87101 KAJAANI, käyntiosoite Pohjolankatu 13 tai sähköisenä kajaani(at)kajaani.fi.

Lisätietoja:

Kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, puh. 044 7100 297, s-posti: etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

KAJAANIN KAUPUNGINHALLITUS

Nähtävillä olevat asiakirjat  ja muu materiaali:

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.