Olet täällä

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo OYK

piirros1.jpg

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava, Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jonka tavoitteena on päivittää alueen maankäytön olemassa oleva tilanne ja täydentää alueen väljää pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä ottaen huomioon luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Tavoitteena on myös osoittaa nykyisen valtatie 5:n (Särämäntie) ja vanhan valtatien (Vanha Viitostie) liittymään aluevaraus, jossa voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä liittymän liikenneturvallisuuden ja liikenteellisen toimivuuden parantamiseksi.

AJANKOHTAISTA:

Kaupunginhallitus on päättänyt 13.2.2018 aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon aluetta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 26.3.2018 alkaen kaupungintalon Kajaani Infossa, Pohjolankatu 13, pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 sekä kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/palvelut/yleiskaavat.  

Nähtävillä olevat asiakirjat  ja muu materiaali:

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Vireilletuloilmoitus                                                                                                                                   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja kaavasta 3.4.2018 alkaen kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, p. 044 7100 297