Olet täällä

Teppanan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta

Päiväkodissamme on kolme lapsiryhmää.

Mielikit 0-2 vuotiaiden ryhmä

Ryhmän toiminnassa on tärkeää kiireettömän ja lasta kunnioittavan arjen luominen. Toiminnan kulmakivinä ovat aito läsnäolo, syli sekä mukavan ilmapiirin luominen. Musiikki säestää arjen toimintaa. Laulaminen, soittaminen ja musiikin kuunteleminen kuuluvat arkeen. Mielikeillä on jumppapäivä maanantaisin ja käytössämme on tuolloin päiväkodin oma jumppasali. Taiteilu kuuluu myös pienten viikko ohjelmaan. Ryhmätoiminta toteutetaan porrastaen pienryhmissä, mikä mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen.

Mielikkien henkilökuntaan kuuluu:

Lto:t Anniina ja Eija

Lh:t Marke, Anna, Mari, Iiris ja Heli

 

 

Onnimannit 2-5 vuotiaiden ryhmä

Ryhmässä arvostetaan kiireettömyyttä sekä kodinomaisuutta. Arki rakentuu vertaisryhmässä tapahtuvan vapaan leikin ja ohjatun toiminnan ympärille. Toiminnassamme musisoidaan, liikuntaa ja kädentaitoja harjoitetaan erilaisin menetelmin. Arjessa toimitaan pienryhmissä lapsia yksilöllisesti ohjaillen. Ohjaustyössä käytetään pcs-kuvia kommunikaation ja päiväjärjestyksen hahmottamisen tukena.

Onnimannien henkilökuntaan kuuluu:

Lto:t Suvi, Mervi

Lh:t  Tuija, Mirva, Karo, Arja, Hannele

Ryhmäavustaja Salla

 

Vipuset 3-6 vuotiaiden ryhmä

Vipusten ryhmässä on 3-5 vuotiaita viskareita ja esiopetus ikäisiä eskareita. Esiopetusta järjestetään myös ilta vuorossa oleville eskareille. Vipusten ryhmässä arvostetaan kiireetöntä ilmapiiriä ja kodinomaisuutta kaikkina vuorokauden aikoina. Lapsia ohjataan ikätasonsa mukaiseen omatoimisuuteen ja kannustetaan harjoittelemaan sosiaalisia taitoja turvallisessa vertaisryhmässä. Ohjaustyön tukena käytetään pcs-kuvia.

Vipusten henkilökuntaan kuuluu:

Lto:t Sirpa (eskarit), Santra, Paula

Lh:t  Pirjo, Memmu, Laura, Sari, Aila

Ryhmä avustaja Kaarina, Mari-Sanna (eskarit)

 

Viimeksi muokattu

27.8.2018