Olet täällä

Teppanan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta

Päiväkodissamme on neljä lapsiryhmää.

Mielikit 0-3 vuotiaiden ryhmä

Ryhmän toiminnassa on tärkeää kiireettömän ja lasta kunnioittavan arjen luominen. Toiminnan kulmakivinä ovat aito läsnäolo, syli sekä mukavan ilmapiirin luominen. Musiikki säestää arjen toimintaa. Laulaminen, soittaminen ja musiikin kuunteleminen kuuluvat arkeen. Mielikeillä on jumppapäivä maanantaisin ja käytössämme on tuolloin päiväkodin oma jumppasali. Taiteilu kuuluu myös pienten viikko ohjelmaan. Ryhmätoiminta toteutetaan porrastaen pienryhmissä, mikä mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen.

Henkilökunta

Varhaiskasvatuksen opettajat: Kirsi Pekkala ja Nelli Heikkinen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: Heli Reinikka, Tanja Kyyriäinen, Mervi Kusmin, Sari Karppinen ja Karoliina Kinnunen

Varhaiskasvatuksen avustaja: Tarja Salmi-Piiroinen

 

Onnimannit 2-5 vuotiaiden ryhmä

Ryhmässä arvostetaan kiireettömyyttä sekä kodinomaisuutta. Arki rakentuu vertaisryhmässä tapahtuvan vapaan leikin ja ohjatun toiminnan ympärille. Toiminnassamme musisoidaan, liikuntaa ja kädentaitoja harjoitetaan erilaisin menetelmin. Arjessa toimitaan pienryhmissä lapsia yksilöllisesti ohjaillen. Ohjaustyössä käytetään pcs-kuvia kommunikaation ja päiväjärjestyksen hahmottamisen tukena.

Henkilökunta

Varhaiskasvatuksen opettajat: Mervi Kettunen (apulaisjohtaja) ja Anniina Rönkkö

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat:  Tuija Tiikkainen, Arja Mähönen, Arja Keinänen, Aila Karjalainen ja Emilia Mankinen

 

Vipuset 3-5 vuotiaiden ryhmä

Vipusten ryhmässä arvostetaan kiireetöntä ilmapiiriä ja kodinomaisuutta kaikkina vuorokauden aikoina. Lapsia ohjataan ikätasonsa mukaiseen omatoimisuuteen ja kannustetaan harjoittelemaan sosiaalisia taitoja turvallisessa vertaisryhmässä. Ohjaustyön tukena käytetään pcs-kuvia.

Henkilökunta

Varhaiskasvatuksen opettajat: Eija Kaijala ja Sirpa Meriläinen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat:  Pirjo Manninen, Suvi Moilanen, Iiris Reinikka-Karioja, Marika Kela, Anni Miettinen ja Hannele Rautiainen

Varhaiskasvatuksen avustaja: Mari-Sanna Tolonen

 

Piiparit 6-vuotiaiden esiopetusryhmä

Esiopetusta järjestetään myös iltavuorossa oleville eskareille.

Henkilökunta

Varhaiskasvatuksen opettaja: Paula Rautiainen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Mirva Birling

Varhaiskasvatuksen avustaja: Kaarina Leskinen

 

Viimeksi muokattu

27.8.2020