Olet täällä

Teppanan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta

Päiväkodissamme on kolme lapsiryhmää.

Mielikit 0-3 vuotiaiden ryhmä

Ryhmän toiminnassa on tärkeää kiireettömän ja lasta kunnioittavan arjen luominen. Toiminnan kulmakivinä ovat aito läsnäolo, syli sekä mukavan ilmapiirin luominen. Musiikki säestää arjen toimintaa. Laulaminen, soittaminen ja musiikin kuunteleminen kuuluvat arkeen. Mielikeillä on jumppapäivä maanantaisin ja käytössämme on tuolloin päiväkodin oma jumppasali. Taiteilu kuuluu myös pienten viikko ohjelmaan. Ryhmätoiminta toteutetaan porrastaen pienryhmissä, mikä mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen.

Mielikkien henkilökuntaan kuuluu:

Varhaiskasvatuksen opettajat: Anniina Rönkkö ja Eija Kaijala

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: Marke Korhonen, Tarja Salmi-Piiroinen, Iiris Reinikka-Karioja, Sari Karppinen ja Heli Reinikka

 

 

Onnimannit 2-5 vuotiaiden ryhmä

Ryhmässä arvostetaan kiireettömyyttä sekä kodinomaisuutta. Arki rakentuu vertaisryhmässä tapahtuvan vapaan leikin ja ohjatun toiminnan ympärille. Toiminnassamme musisoidaan, liikuntaa ja kädentaitoja harjoitetaan erilaisin menetelmin. Arjessa toimitaan pienryhmissä lapsia yksilöllisesti ohjaillen. Ohjaustyössä käytetään pcs-kuvia kommunikaation ja päiväjärjestyksen hahmottamisen tukena.

Onnimannien henkilökuntaan kuuluu:

Varhaiskasvatuksen opettajat: Suvi Moilanen, Mervi Rimpiläinen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat:  Tuija Tiikkainen, Mirva Birling, Karoliina Kinnunen, Arja Mähönen ja Hannele Rautiainen

Ryhmäavustaja Sallamari Tervo

 

Vipuset 3-6 vuotiaiden ryhmä

Vipusten ryhmässä on 3-5 vuotiaita viskareita ja esiopetus ikäisiä eskareita. Esiopetusta järjestetään myös ilta vuorossa oleville eskareille. Vipusten ryhmässä arvostetaan kiireetöntä ilmapiiriä ja kodinomaisuutta kaikkina vuorokauden aikoina. Lapsia ohjataan ikätasonsa mukaiseen omatoimisuuteen ja kannustetaan harjoittelemaan sosiaalisia taitoja turvallisessa vertaisryhmässä. Ohjaustyön tukena käytetään pcs-kuvia.

Vipusten henkilökuntaan kuuluu:

Varhaiskasvatuksen opettajat: Sirpa Meriläinen (eskarit), Santra Piltonen & Paula Rautiainen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat:  Pirjo Manninen, Memmu Korhonen, Aila Karjalainen, Mervi Kusmin & Anni Miettinen

Avustajat Kaarina Leskinen & Mari-Sanna Tolonen 

 

Viimeksi muokattu

4.7.2019