Olet täällä

Teppanan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta

Päiväkodissamme on neljä lapsiryhmää.

Mielikit 0-3 vuotiaiden ryhmä

Ryhmän toiminnassa on tärkeää kiireettömän ja lasta kunnioittavan arjen luominen. Toiminnan kulmakivinä ovat aito läsnäolo, syli sekä mukavan ilmapiirin luominen. Musiikki säestää arjen toimintaa. Laulaminen, soittaminen ja musiikin kuunteleminen kuuluvat arkeen. Mielikeillä on jumppapäivä maanantaisin ja käytössämme on tuolloin päiväkodin oma jumppasali. Taiteilu kuuluu myös pienten viikko ohjelmaan. Ryhmätoiminta toteutetaan porrastaen pienryhmissä, mikä mahdollistaa lasten yksilöllisen huomioimisen.

Henkilökunta:

Varhaiskasvatuksen opettajat: Anniina Rönkkö ja Eija Kaijala

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: Iiris Reinikka-Karioja, Sari Karppinen, Heli Reinikka, Tarja Salmi-Piiroinen ja Emilia Mankinen

 

Onnimannit 2-5 vuotiaiden ryhmä

Ryhmässä arvostetaan kiireettömyyttä sekä kodinomaisuutta. Arki rakentuu vertaisryhmässä tapahtuvan vapaan leikin ja ohjatun toiminnan ympärille. Toiminnassamme musisoidaan, liikuntaa ja kädentaitoja harjoitetaan erilaisin menetelmin. Arjessa toimitaan pienryhmissä lapsia yksilöllisesti ohjaillen. Ohjaustyössä käytetään pcs-kuvia kommunikaation ja päiväjärjestyksen hahmottamisen tukena.

Henkilökunta:

Varhaiskasvatuksen opettajat: Suvi Moilanen ja Mervi Kettunen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat:  Tuija Tiikkainen, Mirva Birling, Aila Karjalainen, Arja Mähönen, Mervi Kusmin ja Janita Manninen

Varhaiskasvatuksen avustaja Noora Mursu

 

Vipuset 3-5 vuotiaiden ryhmä

Vipusten ryhmässä arvostetaan kiireetöntä ilmapiiriä ja kodinomaisuutta kaikkina vuorokauden aikoina. Lapsia ohjataan ikätasonsa mukaiseen omatoimisuuteen ja kannustetaan harjoittelemaan sosiaalisia taitoja turvallisessa vertaisryhmässä. Ohjaustyön tukena käytetään pcs-kuvia.

Henkilökunta:

Varhaiskasvatuksen opettajat: Santra Piltonen ja Paula Rautiainen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat:  Pirjo Manninen, Memmu Korhonen, Karoliina Kinnunen, Anni Miettinen, Marika Kela, Tanja Korkiakoski ja Hannele Rautiainen

Varhaiskasvatuksen avustaja Kaarina Leskinen

 

Piiparit 6-vuotiaiden esiopetusryhmä

Esiopetusta järjestetään myös ilta vuorossa oleville eskareille.

Henkilökunta:

Varhaiskasvatuksen opettaja Sirpa Meriläinen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Mari-Sanna Tolonen

 

Viimeksi muokattu

3.2.2020