Olet täällä

Tapiolan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta

Tapiolan päiväkoti

Peippolan ryhmä on pienten, alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.

Ryhmän henkilökunta : lastentarhanopettaja Anitta Kovalainen , lastenhoitajat Marja Kovalainen , Tiina Kela ja Esa Karppinen

Pääskylän ryhmä on lapsille, jotka ovat  iältään 3-4-vuotiaita.

Ryhmän henkilökunta : päiväkodin johtaja Jaana Savolainen , lastentarhanopettaja Sointu Kingelin , lastenhoitaja Tatiana Remshueva ja erityisavustaja Riitta Lehto

Nuppulan ryhmässä on 4-5-vuotiaita lapsia .

Ryhmän henkilökunta : lastentarhanopettaja / päiväkodin apulaisjohtaja Katja Lipponen ja sosionomi Annakarin Välimäki

Yksikkömme lapsiryhmissä on varhaiskasvatuslain ja asetuksen mukainen henkilökunta .

Lastentarhanopettajat vastaavat oman lapsiryhmänsä pedagogisesta toiminnasta sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta yhteistyössä huoltajien kanssa niin , että suunnitelmassa on huomioitu lapsen vahvuudet , kiinnostuksen kohteet ja tarpeet sekä mahdollisesti muut kehityksen ja oppimisen tukemiseen kytkeytyvät tarpeet sekä tuen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja sovitut järjestelyt . Lastentarhanopettajat vastaavat myös , että huoltajien näkemykset  otetaan huomioon lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa .

Lastenhoitajat vastaavat yhteisesti sovittujen pedagogisten , kasvatuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden toteuttamisesta ja toteutuneen toiminnan arvioinnista yhdessä oman lapsiryhmänsä lastentarhanopettajan kanssa .

Erityisavustaja vastaa ryhmätoiminnan tukemisesta yhteisesti sovittujen pedagogisten , kasvatuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden suuntaisesti sekä osallistuu toiminnan arviointiin oman lapsiryhmänsä lastentarhanopettajan ja lastenhoitajien kanssa .

Henkilökunta yhdessä vastaa lasten ja huoltajien osallisuuden toteutumisesta yksikkömme päivittäisessä varhaiskasvatustoiminnassa , mikä on tavoitteellisesti ikäryhmittäin määritelty yksikkömme vuosisuunnitelmaan .

 

 

Viimeksi muokattu

17.8.2018