Olet täällä

Tapiolan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta

Tapiolan päiväkoti

Peippolan ryhmä on pienten, alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.

Ryhmän henkilökunta : varhaiskasvatuksen opettaja Anitta Kovalainen , varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Marja Kovalainen , Tiina Kela ja Esa Karppinen sekä varhaiskasvatuksen erityisavustaja Jonna Tuunanen

Pääskylän ryhmä on lapsille, jotka ovat  iältään 3-4-vuotiaita.

Ryhmän henkilökunta : päiväkodin johtaja Jaana Savolainen , varhaiskasvatuksennopettaja Sointu Kingelin , varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Tatiana Remshueva ja varhaiskasvatuksen erityisavustaja Riitta Lehto

Nuppulan ryhmässä on 4-5-vuotiaita lapsia .

Ryhmän henkilökunta : varhaiskasvatuksen opettaja / päiväkodin apulaisjohtaja Katja Lipponen ja varhaiskasvatuksen sosionomi Annakarin Välimäki

Yksikkömme lapsiryhmissä on varhaiskasvatuslain ja asetuksen mukainen henkilökunta .

Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat oman lapsiryhmänsä pedagogisesta toiminnasta sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta yhteistyössä huoltajien kanssa niin , että suunnitelmassa on huomioitu lapsen vahvuudet , kiinnostuksen kohteet ja tarpeet sekä mahdollisesti muut kehityksen ja oppimisen tukemiseen kytkeytyvät tarpeet sekä tuen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja sovitut järjestelyt . Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat myös , että huoltajien näkemykset  otetaan huomioon lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa .

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat vastaavat yhteisesti sovittujen pedagogisten , kasvatuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden toteuttamisesta ja toteutuneen toiminnan arvioinnista yhdessä oman lapsiryhmänsä lastentarhanopettajan kanssa .

Varhaiskasvatuksen erityisavustaja vastaa ryhmätoiminnan tukemisesta yhteisesti sovittujen pedagogisten , kasvatuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden suuntaisesti sekä osallistuu toiminnan arviointiin oman lapsiryhmänsä lastentarhanopettajan ja lastenhoitajien kanssa .

Henkilökunta yhdessä vastaa lasten ja huoltajien osallisuuden toteutumisesta yksikkömme päivittäisessä varhaiskasvatustoiminnassa , mikä on tavoitteellisesti ikäryhmittäin määritelty yksikkömme vuosisuunnitelmaan .

 

 

Viimeksi muokattu

6.11.2018