Olet täällä

Tapiolan päiväkodin ryhmät ja henkilökunta

Tapiolan päiväkoti

Peippolan ryhmä on pienten, alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.

Ryhmän henkilökunta  : varhaiskasvatuksen opettaja Sointu Kingelin , varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Tiina Kela ja Esa Karppinen sekä varhaiskasvatuksen erityisavustaja Piia Härköne

 

Pääskylän ryhmä on lapsille, jotka ovat  iältään 3-5-vuotiaita.

Ryhmän henkilökunta  : päiväkodin johtaja Jaana Savolainen , varhaiskasvatuksennopettajat Evi Konka ja Marja Kovalainen , varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Tatiana Remshueva sekä varhaiskasvatuksen erityisavustaja Riitta Lehto

Nuppulan esiopetusryhmä

Ryhmän henkilökunta  : varhaiskasvatuksen opettaja / päiväkodin apulaisjohtaja Katja Lipponen ja varhaiskasvatuksen sosionomi Annakarin Välimäki sekä varhaiskasvatuksen erityisavustaja Eila Koskelo

Toimintakauden 2020-2021 henkilökuntatiedot päivitetään ryhmätietoihin uuden toimintakauden alkaessa 1.8.2020 .

Yksikkömme lapsiryhmissä on varhaiskasvatuslain ja asetuksen mukainen henkilökunta .

Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat oman lapsiryhmänsä pedagogisesta toiminnasta sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta yhteistyössä huoltajien kanssa niin , että suunnitelmassa on huomioitu lapsen vahvuudet , kiinnostuksen kohteet ja tarpeet sekä mahdollisesti muut kehityksen ja oppimisen tukemiseen kytkeytyvät tarpeet sekä tuen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja sovitut järjestelyt . Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat myös , että huoltajien näkemykset  otetaan huomioon lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa .

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat vastaavat yhteisesti sovittujen pedagogisten , kasvatuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden toteuttamisesta ja toteutuneen toiminnan arvioinnista yhdessä oman lapsiryhmänsä lastentarhanopettajan kanssa .

Varhaiskasvatuksen erityisavustaja vastaa ryhmätoiminnan tukemisesta yhteisesti sovittujen pedagogisten , kasvatuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden suuntaisesti sekä osallistuu toiminnan arviointiin oman lapsiryhmänsä lastentarhanopettajan ja lastenhoitajien kanssa .

Henkilökunta yhdessä vastaa lasten ja huoltajien osallisuuden toteutumisesta yksikkömme päivittäisessä varhaiskasvatustoiminnassa , mikä on tavoitteellisesti ikäryhmittäin määritelty yksikkömme vuosisuunnitelmaan .

 

 

Viimeksi muokattu

29.5.2020