Olet täällä

Sosiaalipalvelut

Suvantorannassa. Kuva: Reijo Haukia

Aikuissosiaalityössä autetaan sosiaalisen tai taloudellisen tuen tai palvelun tarpeessa olevia kuntalaisia. Aikuissosiaalityössä palvellaan täysi-ikäisiä, yksinasuvia tai perheellisiä asiakkaita. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät tukevat etenkin lapsia ja perheitä erilaisissa kriiseissä.

Sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia.

Kainuun sote
PL 400
87070 Kainuu
p. 08 61 561 (vaihde)

sote.kainuu.fi

Viimeksi muokattu

2.3.2018