Olet täällä

Silmun yhteistyötoimijat ja lastentapahtumat

LEIKKIKERHOTOIMINTA

  • Kajaanissa toimii useita leikkikerhoja. Toiminta on tarkoitettu kotona oleville lapsille, joilla ei ole tarvetta kokopäivähoitoon päiväkodissa. Lapset ovat 3-5-vuotiaita.
  • Tavoitteena on leikin kehittäminen. Sitä kautta lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kielellisen tietoisuuden tukeminen on tärkeää.
  • Leikkikerhotoimijat tapaavat säännöllisesti ja he osallistuvat avoimien tapahtumien järjestämiseen kajaanilaisille lapsiperheille.
     

KULTTUURIVASTAAVAT VARHAISKASVATUKSESSA

  • Syksyllä 2012 kunnallisiin päiväkoteihin on valittu kulttuurivastaavat
  • Tavoitteena on suunnata/suunnitella/toteuttaa kulttuuri- ja taidetapahtumia lapsiperheille, vahvistaa yhteistyötä kulttuurilaitosten kanssa, tuoda esille päivähoidon työntekijöiden, lasten sekä vanhempien toiveita ja ajatuksia, jakaa omaa osaamistamme päivähoidon arkeen ja rikastuttaa lapsen päivää sekä lisätä omaa osaamistamme
  • Säännölliset kokoontumiset 3-4 krt toimikaudessa sekä tarvittaessa useammin (tapahtumien suunnittelu)

Silmu organisoi erilaisia koulutuksia leikkikerhotoimijoille ja kulttuurivastaaville.

LINNANVIRTA TAPAHTUMA 2018

Silmu ja kulttuurivastaavat mukana tapahtumassa omalla ohjelmalla.

LAPSEN OIKEUKSIEN JUHLA 2018

Silmu mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa.

Viimeksi muokattu

4.9.2018