Olet täällä

Silmun muut yhteistyötoimijat

LEIKKIKERHOTOIMINTA

  • Kajaanissa toimii useita leikkikerhoja. Toiminta on tarkoitettu kotona oleville lapsille, joilla ei ole tarvetta kokopäivähoitoon päiväkodissa. Lapset ovat 3-5-vuotiaita.
  • Tavoitteena on leikin kehittäminen. Sitä kautta lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kielellisen tietoisuuden tukeminen on tärkeää.
  • Leikkikerhotoimijat tapaavat säännöllisesti ja he osallistuvat avoimien tapahtumien järjestämiseen kajaanilaisille lapsiperheille.
     

KULTTUURIVASTAAVAT VARHAISKASVATUKSESSA

  • Syksyllä 2012 kunnallisiin päiväkoteihin on valittu kulttuurivastaavat
  • Tavoitteena on suunnata/suunnitella/toteuttaa kulttuuri- ja taidetapahtumia lapsiperheille, vahvistaa yhteistyötä kulttuurilaitosten kanssa, tuoda esille päivähoidon työntekijöiden, lasten sekä vanhempien toiveita ja ajatuksia, jakaa omaa osaamistamme päivähoidon arkeen ja rikastuttaa lapsen päivää sekä lisätä omaa osaamistamme
  • Säännölliset kokoontumiset 3-4 krt toimikaudessa sekä tarvittaessa useammin (tapahtumien suunnittelu)
     

Uudet yhteistyökumppanit: MLL, perhetyö, KAO ja Aikopa

Silmu organisoi erilaisia koulutuksia leikkikerhotoimijoille ja kulttuurivastaaville.

Viimeksi muokattu

25.8.2016