Olet täällä

Ristijärven rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet

Ristijärven rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden esittelyt

Palvelut

Ristijärven kirkko, tapuli ja pappila, vanha kansakoulu ja maamieskoulu

 

Jokikylän Kalliokosken silta
Kalliokosken 1930-luvulla rakennettu terässilta on maisemallisesti vaikuttava. Kaksikerroksisessa sillassa tie kulkee rautatien alapuolella.

Karhulankylä
Karhulankylä sijaitsee Iijärven ja Lahnasen rajaamalla kannaksella. Vesistöä rajaavat vaaramaisemat. Karhulankylä edustaa kainuulaisessa kylämaisemassa pienipiirteistä talonpoikaismaisemaa. Kylälle on leimallista tunnelmallisesti rakennusten sivuitse mutkittelevat pikkutiet ja metsiin selkeästi rajautuvat peltoaukeat. Kylämaiseman kaukomaisemana on järven takana siintävät vaarat.

Karppalan turbiinimylly
Torvenkosken varressa sijaitseva Karppalan mylly on toiminnallinen osa Karppalan tilan pihapiiriä. Turbiinimylly on rakennettu vuonna 1915. Samalla paikalla on ollut aiemmin hierinmylly. Myllyn on rakentanut Karppalan Joel Kemppainen apureittensa kanssa. Myllyä on käytetty sähkön tuottamiseen, sahaukseen, päreiden valmistukseen, puimakoneeseen ja puisten vesijohtojen onteloimiseen. Mylly on ollut ympärivuotisesti aktiivikäytössä 1960-luvun lopulle saakka. Vielä vuoden 1989 korjausten jälkeenkin myllyä on käytetty.

Möykkysenjoen silta

Ristijärven kirkko, tapuli ja pappila
Ristijärven tasavartinen ristikirkko on vuosilta 1806-1807. Suunnittelijana on Gustaf af Sillén. Kellotapuli on rakennettu vuonna 1840 ja sen on suunnitellut I. Gustavsson. Kirkko on Kainuun vanhin ympärivuotisesti toimiva kirkko. Mittakaavaltaan seurakuntansa kokoinen tasavartinen ristikirkko sijaitsee jyhkeiden kuusien ja liuskekiviaidan muodostamassa kirkkotarhassa. Kirkon pihassa on vuonna 1918 kaatuneiden vapaussotureiden muistomerkki sekä vuosina 1939-1944 kaatuneiden sankariristi ja sankarihaudat. Kirkon läheisyydessä sijaitsee vuonna 1946 rakennettu jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria edustava rukoushuone, nykyinen seurakuntakeskus.

Ristijärven pappilan vanhin osa on vuodelta 1807. Rakennusta on laajennettu vuonna 1823. Kainuun vanhin pappilarakennus on edelleen virkakäytössä. Seurakunnan pitkäaikaisena rovastina oli Elias Lönnrotin veljenpoika Frans Fredrik Lönnrot ja Elias Lönnrot vieraili usein pappilassa. Empiretyyliä edustavaan pappilaan on vuonna 1956 vaihdettu yhdellä pystypuitteella jaetut ikkunat. Rakennuksessa on säilynyt kuitenkin arvokas pappilamainen yleisilme. Kirkko, tapuli ja pappila yhdessä seurakuntakeskuksen ja ympäröivän maiseman kanssa muodostavat Kainuussa ainutlaatuisen pappilamiljöön.

Vaaranpään pihapiiri
Kainuulaista yksittäistaloa erityisen hienolla tavalla edustava Vaaranpään pihapiiri sijaitsee Kovavaaran laella peltojen ja metsien ympäröimänä. Tiiviissä neliöpihapiirissä on joukko ajan ja auringon harmaannuttamia rakennuksia, kuten kesäasuntona vielä toimiva asuinrakennus, luhti, aitta, talli ja varastorakennus. Pihapiirin laidalla on riihi.

Vanha kansakoulu ja maamieskoulu
Vanha kansakoulu ja maamieskoulu sijaitsevat kirkonkylässä lähellä kirkkoa. Molemmat rakennukset ovat ulkoisesti säilyttäneet hyvin rakentamisaikaisen asunsa. Vanha vuonna 1896 valmistunut koulu on Ristijärven vanhin koulurakennus ja se on rakennettu arkkitehti Josef Stenbäckin laatimien mallipiirustusten mukaan. Maamieskoulu on vuodelta 1930. Se on rakennettu kouluhallituksen tyyppipiirustuksin. Kaksi eriaikaista koulurakennusta muodostavat kyläkuvan kannalta historiallisesti mielenkiintoisen pihapiirin.

 

Lähde:
Päivi Tervonen. Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet. Kainuun Museo 2006.

Kirjallisuutta:
Nella Mikkonen: Ristijärven kulttuuriympäristöohjelma. Alueelliset kulttuuriympäristöohjelmat 209. Kainuun ympäristökeskus. Kajaani 2001.