Olet täällä

Ristijärven muinaismuistokohteet

Ristijärven muinaismuistokohteiden esittelyt ja karttalinkit

Palvelut

Likoniemi, esihistoriallinen asuinpaikka ja Rautakorpi, raudanvalmistuspaikka

 

Koirasalmi, kivikautisten asuinpaikkojen keskittymä
Koirasalmi sijaitsee lounaassa olevan Ristijärven kirkonkylän ja sitä kohti luoteesta työntyvän Koiraniemen välissä. Salmen leveys on nykyään noin kolmesataa metriä. Sen lähistöltä on löytynyt yhdeksän kivikautista asuinpaikkaa. Ne eivät ole erityisen runsaslöytöisiä ja kyse lienee lyhytaikaisista leiripaikoista tai kausiasuinpaikoista. Niiden keskittyminen alueelle kertoo kuitenkin paikan edullisuudesta kivikautiselle ihmiselle.

Koiraniemeltä tunnetaan kolme kivikautista asuinpaikkaa, Kärkelänniemi, Pussila ja Onnenniemi. Koiraniemen lounaispuolella, noin kolmesataa metriä leveän Säkkisenlahden takana on Vattuniemi. Sen kärjessä on Vattuniemen kivikautinen asuinpaikka. Kirkonkylän puolelta Koiraniemeä vastapäätä on kaksi asuinpaikkaa, Tuomela ja Pehkola. Niistä vajaan kilometrin päässä yläjuoksulle päin on vielä Pohjolan asuinpaikka. Tämä alue on vetänyt puoleensa myös uudempaa asutusta ja muuta ihmistoimintaa. Se on valitettavasti pahoin vahingoittanut näitä kohteita, osa on ilmeisesti täysin tuhoutunut. Puolisen kilometriä Koiraniemestä pohjoiseen, Ristijärven länsirannalla olevalta hautausmaalta on myös löytynyt merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta. Tämäkin kohde lienee pahoin tuhoutunut. Sen sijaan Koiraniemen ja hautausmaan väliseltä metsäalueelta löytynyt Kellukan asuinpaikka on ilmeisesti vielä kohtuullisen hyvässä kunnossa. Kun metsäuudistustöissä alueen maanpintaa oli rikottu, löytyi maasta pesäkkeittäin asuinpaikkalöytöjä rannan suunnassa parinsadan metrin pituiselta ja noin sadan metrin levyiseltä alueelta.
Kartalla (Tuomela)   Kartalla (Pehkola)   Kartalla (Pohjola)   Kartalla (Pussila)  
Kartalla (Onnenniemi)  Kartalla (Kärkelänniemi)   Kartalla (Hautausmaa)  
Kartalla (Vattuniemi)  Kartalla (Kellukka)

 

Likoniemi, esihistoriallinen asuinpaikka
Kuutisen kilometriä Ristijärven kirkolta länsiluoteeseen, Iijärven pohjoisrannalla, suojaisassa paikassa lähellä Iijärven ja Lahnasen välistä salmea sijaitsee pienen Likoniemen mukaan nimensä saanut esihistoriallinen asuinpaikka. Vesirajasta on löytynyt noin kahdensadan metrin matkalta melko runsaasti esihistoriallista asuinpaikka-aineistoa. Löytöjen johdosta paikalla on järjestetty pienialainen arkeologinen kaivaus. Se on toistaiseksi ainoa Ristijärvellä.
Kartalla

 

Rautakorpi, raudanvalmistuspaikka
Rautakorven rautahytti sijaitsee noin 4,5 kilometriä Ristijärven kirkolta koilliseen, Lehtovaaran eteläpuolella. Jo paikan nimi viittaa raudanvalmistukseen. Heposuon reunassa olevalla kumpareella on kaksi kuoppaa, joista toisen läpimitta on 6,5 metriä ja toisen 3,5 metriä. Molempien kuoppien syvyys on noin metri. Kuopat ovat olleet hiilen valmistuksessa tarvittuja miiluja. Suuremman kuopan vieressä on yhdeksän metrin pituinen kumpare. Siinä on raudan pelkistyksessä syntyneen kuonan keskellä sulatusuunin jäännökset. Kohde on lähes ehjä, vain miilujen pohjia on hieman kaiveltu. Paikka on ollut käytössä joskus 1500–1600-luvuilla.
Kartalla