Olet täällä

Rakennusvalvontamittaukset

Tonttipalveluiden toimintaan kuuluu rakennusvalvontaan liittyvät rakennusten ja rakenteiden maastoon merkinnät ja sijaintikatselmukset, poikkeuksena rakennustarkastajan suorittama lopputarkastuksen yhteydessä tehtävä sijaintikatselmus. Tonttipalveluista voi tilata myös rajannäytön.

Yhteystiedot

Palvelunumero: 040 1650005

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus

Ennen rakentamisen aloittamista kaupungin mittauspalvelut pyynnöstä huolehtii rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Sijainnin merkintä on yleensä kaksivaiheinen. Ensin merkitään kohteen nurkkapisteitä ja annetaan kiintokorkeus, josta rakentaja itse mittaa suunnitellun korkeustason. Toisessa vaiheessa mitataan lanka- tai moduulilinjat rakentajan tekemiin lankapukkeihin.

Rakennuksen sijaintikatselmus pyydetään rakennuksen valmistuessa tonttipalveluista tai loppukatselmuksen yhteydessä tehtäessä suoraan rakennusvalvonnasta.

Rakennuksen korkeusaseman tarkastaminen

Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta rakennuksen sijainnin merkinnän jälkeen ennen kaivutöiden aloittamista. Rakennuksen nurkkapisteisiin on ennen tarkastusta korkolapuin merkittävä suunniteltu korkeusasema sekä kadun korkeusasema liittymän kohdalla.

Rajannäyttö

Rajannäyttö on eräänlainen epävirallinen rajankäyntitoimitus, missä tilatun rajan tai rajojen paikka merkitään maastoon puupaaluin. Rajan määritys perustuu käytettävissä oleviin virallisiin asiakirjoihin ja niissä esitettyihin koordinaatti- ja rajamittatietoihin.

 
Yleistä

Maankäyttö-  ja  rakennusasetuksen  75  §:ssä  säädetään,  että  ennen  rakentamisen  aloittamista kunnan asianomaisen viranomaisen on huolehdittava rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään.
 
Mittauksen tilaaminen

Puhelimitse puh. 040 165 0005
 
Rakennuspaikalla  tapahtuva  sijainnin  merkintä  ja  ennen  loppukatselmusta  tehtävä  sijaintikatselmus  tilataan  puhelimitse  Maankäyttöpalvelut  tulosyksiköstä  numerosta  040 1650005. Loppukatselmuksen  yhteydessä  tehtävän  sijaintikatselmuksen  suorittaa  rakennustarkastaja  käyttöönottokatselmuksen  tai  loppukatselmuksen  yhteydessä.  (Rakennustarkastajat:  Kari Huusko 044 7100 246, Juha Moilanen 044 4214 084).
 
Mittauksen suorittaminen

Mittauksia rakennuspaikalla suoritetaan vasta rakennusluvan myöntämisen jälkeen.
 
Rakennuksen  paikan  merkintä  tehdään  viikon  kuluessa  tilauksesta.  Kohteen  nurkkapisteistä  tai seinälinjojen leikkauspisteistä mitataan ne neljä (4) pistettä, jotka rakentaja pyytää mitattavaksi. 

Naulapaalut, lanka- tai moduulilinjat pyritään mittaamaan kolmen työpäivän kuluessa tilaamisesta. Linjojen paikat määritetään rakentajan tekemiin lankapukkeihin. 

Maankäyttöpalvelut  pyrkii  suorittamaan  sijaintikatselmusmittauksen  kolmen  työpäivän  kuluessa tilauksesta.  Rakennusluvasta  ilmenee  rakennuskohtaisesti  missä  vaiheessa  sijaintikatselmusmittaus on tehtävä. 

Kaava-alueella  tuodaan  N 2000  mukainen  kiintokorkeus  rakennuspaikalle.  Korkeuslukema  merkitään  korkeuslappuun  (esim.  164.00).  Piirustuksissa  osoitetun  rakennuksen  korkeustason  mittaaminen on rakentajan vastuulla. 

Mittausten valvonta

Mittausviranomainen toimittaa tehdyistä mittauksista todistuksen rakennusvalvontatoimistoon. Loppukatselmuksen suorittava viranomainen vaatii, että kaikki rakennusluvassa määrätyt mittaukset on suoritettu.

Kustannukset

Rakennusluvan yhteydessä laskutetaan kiinteistöinsinöörin taksan mukaisesti neljän nurkkapisteen paikalleenmittaus, neljän lanka- tai moduulilinjan määritys, sijaintikatselmus ja korkeuden määrittäminen rakennuspaikalle niiltä osin kuin rakennuslupapäätöksessä on edellytetty. Pyydettävistä lisämittauksista mittauspalvelut laskuttaa erikseen.

 

 

Viimeksi muokattu

10.6.2020