Olet täällä

Pysäköintiluvat

Pysäköinti. Kuva: Reijo Haukia

Asiakaskäynti/Huoltopysäköintilupa

Yrityksillä tai henkilöillä on mahdollisuus lunastaa asiakaskäynti/huoltopysäköintilupa. Lupa oikeuttaa pysäköimään asiakaskäynnillä tai huoltoajossa olevan yrityksen ajoneuvon maksullisella paikalla ilman eri maksua tai kiekkopaikalla ilman aikarajoitusta käynnin vaatiman ajan. Se ei koske kuitenkaan pitkäaikaista pysäköintiä.

Luvan voi lunastaa kerrallaan kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi, mutta enintään 12 kuukaudeksi hintaan 15 euroa/kuukausi. Mikäli lupaan tehdään muutoksia kesken lupakauden, on vanha lupa oltava mukana ja muutoksista peritään 10 euron lisämaksu (esim. rekisteritunnuksen muutos).

Hallintojohtaja/kaupunginlakimies Tuija Aarnio myöntää luvan harkinnan mukaan.

Keskustan asukaspysäköinti

Kajaanissa on Brahenkadun varrella käytössä asukaspysäköintilupajärjestelmä. Asukaspysäköintiluvan piiriin kuuluvat  henkilöt voivat lunastaa pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa pysäköimään tunnuksen mukaisella asukaspysäköintialueella pysäköintirajoituksesta huolimatta. Asukaspysäköintiluvan hinta on 120 e /vuosi ja 70 e/ 6 kk.

Asukaspysäköintiehdot

Sähköinen asukaspysäköintilupahakemus  

Vammaisen pysäköintilupa

Ajoneuvon saa vammaisen pysäköintiluvalla pysäköidä merkityille invapaikoille. 

Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään esimerkiksi jalkakäytäville tai pysäyttäminen kielletty –liikennemerkin vaikutusalueella.

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan eli autossa tuulilasin sisäpuolelle siten, että luvan etupuoli näkyy kokonaisuudessaan ulospäin. Vammaisen pysäköintilupa haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Invapaikat kartalla

 

Veteraanikortti

Veteraaneille on myönnettävissä pysäköintiä varten veteraanikortti, jolla voi pysäköidä maksutta keskusta-alueen maksullisilla pysäköintialueilla ja kiekotta pysäköintikiekkoalueilla. Veteraanikorttia varten esitetään Kajaani Infossa voimassaoleva ajokortti, ajoneuvon rekisteriote ja jokin veteraanimerkinnällä varustettu asiakirja (esim. KELA-kortti, sotilaspassi, rintamasotilas- ym. tunnus tai sotainvalidien liiton jäsenkortti). Tietojen perusteella kirjoitetaan henkilökohtainen lupa. Lupa on maksuton ja voimassa toistaiseksi.

Yrityspysäköintilupa

Kajaanissa on keskustan alueella käytössä yrityspysäköintilupajärjestelmä. Yrityspysäköintiluvan piiriin kuuluvat yritykset voivat lunastaa pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa pysäköimään tunnuksen mukaisella yritys

pysäköintialueella pysäköintirajoituksesta huolimatta. Luvan hinta on 180 e /vuosi. 

Sähköinen yrityspysäköintilupahakemus

Viimeksi muokattu

25.4.2019