Olet täällä

Pohjavedet

pohjavesialueet1.jpg

Kajaanissa käytettävä talousvesi on pohjavettä. Päävedenottamot sijaitsevat Kajaanin pohjoisosan harjualueella olevalla Matinmäen-Mustikkamäen tärkeällä pohjavesialueella.

Pohjaveden suojelu huomioidaan esimerkiksi pohjaveden muodostumisalueille sijoittuvien toimintojen vaatimien toimintojen ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyssä. Jätevesien johtamiselle maaperään on pohjavesialueilla erityisvaatimuksia. Samoin peltoviljelyssä on lannan  levitykselle pohjavesialueilla rajoituksia. Lannan aumavarastointi on nitraattiasetuksen mukaan kokonaan kielletty pohjavesialueilla.

Kajaanin alueella on kuusi vedenoton kannalta tärkeäksi luokiteltua pohajvesialuetta. Vedenottamoiden ympärille määritellyillä suojavyöhykkeillä pohjaveden suojeluasioihin kiinnitetään erityistä huomiota.

 

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Viimeksi muokattu

14.11.2017