Olet täällä

Järjestyssäännöt

Soidinsuon koulun järjestyssäännöt

Opetus ja koulutus

Soidinsuon koulun järjestyssäännöt

1.  Hyvät tavat
a.   Huomioin muut
b.   En kiusaa muita
c.   Olen kohtelias ja käyttäydyn asiallisesti

2. Koulumatkat
a.   Kuljen koulumatkani suorinta turvallista reittiä
b.   Noudatan liikennesääntöjä ja olen varovainen liikenteessä

3. Välitunnit
a.   Aamulla menen sisälle luokkaan kellon soitua
b.   Siirryn välitunnille ja sieltä takaisin tunnille viivyttelemättä
c.   Olen koko välitunnin ulkona
d.   Noudatan välituntivalvojan ohjeita
e.   Pysyn kouluaikana koulualueella

 4. Liikkuminen koulun tiloissa
 a.   Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja meluamatta

5. Ruokailu
a.   Käyttäydyn ruokalassa rauhallisesti ja siistin ruokailun jälkeen paikkani

6. Oppitunnit
a.   Minulla on mukana työjärjestyksen mukaiset välineet ja kirjat
b.   Seuraan opetusta toisia oppilaita häiritsemättä

7. Poissaolot
a.   Oppilaan huoltajien on ilmoitettava poissaolot opettajalle viipymättä
b.   Jos oppilas on kouluaikana kolmea päivää pidempään matkoilla, pyydetään vapaata tällöin rehtorilta. Lyhemmät vapaat pyydetään omalta opettajalta. Vapaat anotaan hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä.
c.   Hoidan koulutehtäväni myös poissaolojen ajalta

8. Vahinkojen korvaaminen
a.   Käsittelen koulun ja muiden omaisuutta huolellisesti. Huolimattoman tai tahallisen toiminnan seurauksena särkyneet esineet korvataan.

9. Oppilaiden vastuutehtävät
a.   Hoidan tunnollisesti vuorollani minulle annetut tehtävät

10. Matkapuhelimien käyttö
a.   Pidän puhelimen suljettuna oppituntien aikana
b.   En kuvaa kamerapuhelimellani ilman lupaa

 

Viimeksi muokattu

6.9.2019