Olet täällä

Peruskoulut

Kajaanissa on 13 peruskoulua eri puolilla kaupunkia.

Opetus ja koulutus

Katso peruskoulut kartalla

Kajaanin kaupungin oppilaaksiottoalueet

 

Lehtikankaan alue
Lehtikankaan alue käsittää pääradan itäpuolen alueen. Alueella on kaksi koulua: Lehtikankaan koulu ja Soidinsuon koulu.

Lehtikankaan koulu
Lehtikankaan koulussa ovat  vuosiluokat  1-9. Oppilaat otetaan ns. vanhan Lehtikankaan alueelta, Prikaatin alueelta.

Soidinsuon koulu
Soidinsuon koulussa ovat vuosiluokat 1-6 ja se toimii kaksisarjaisena. Oppilasalueena ovat Rinnekadun etelänpuoleinen alue.
Soidinsuon koulun oppilaat jatkavat yläkoulussa Lehtikankaan koulussa  7.-9. vuosiluokilla. Soidinsuon koulussa aloittaa 1 .luokan 2 luokallista oppilaita vuosittain.

Kajaaninjoen pohjoispuolen alue

Kajaaninjoen pohjoispuolella on viisi koulua: Nakertajan, Teppanan, Kätönlahden, Jormuan ja Kuluntalahden koulut. Näissä kouluissa järjestetään opetus 1-6 vuosiluokkien yleisopetuksen oppilaille.

Nakertajan koulu
Nakertajan kouluun otetaan Nakertajan, Hetteenmäen ja Paltaniemen  1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

Teppanan koulu
Teppanan kouluun otetaan Kuusanmäen, Teppanan, Karolineburgin ja tarvittaessa Kättö-Kuurnan lähialueen 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

Kätönlahden koulu
Kätönlahden kouluun otetaan Kätönlahden ja Kättö-Kuurna lähialueen oppilaat. Lisäksi kouluun tulevat Heinisuon, Hannusrannan, Kirkkoahon, Lehtomäen ja Pärsänsuon alueen 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

Jormuan ja Kuluntalahden koulut
Jormuan ja Kuluntalahden alueiden oppilaat jaetaan Jormuan ja Kuluntalahden koulun 1-6 vuosiluokille lähikouluperiaatteella ja koulukuljetusten tehokkaan järjestämisen perusteella.

Oppilaat jatkavat yläkoulussa Kajaanin lyseossa 7-9 vuosiluokilla.

Kajaaninjoen eteläpuolen ja pääradan länsipuolen alue
Alueella on kuusi koulua: Otanmäen, Vuolijoen ja Lohtajan koulut sekä Keskuskoulu, Seminaarin koulu ja Kajaanin lyseo.

Otanmäen koulu
Otanmäen koulussa ovat vuosiluokat 1-9. Koulun oppilaaksiottoalueena on koulun lähialue ja entisen Vuolijoen kunnan alueen 7-9 luokkalaiset.

Vuolijoen koulu
Vuolijoen koulussa toimivat 1-6 vuosiluokat. Koulun oppilaaksiottoalueena on entisen Vuolijoen kirkonkylän alue ja entisen Vuolijoen kunnan länsiosa. Oppilaat jatkavat yläkoulussa Otanmäen koulussa 7-9 vuosiluokilla.

Lohtajan koulu
Lohtajan koulun oppilaiksi otetaan Lohtaja-Huuhkajavaaran ja Ketun alueiden 1-6 vuosiluokkien oppilaat. Oppilaaksiottoalueen pohjoisraja on Sokajärventie.  Oppilaat jatkavat yläkoulua Keskuskoulussa  7-9 vuosiluokilla.

Keskuskoulu
Keskuskoulun oppilaaksiottoalueena ovat Keskustan, Purolan, Puistolan ja Onnelan alueet. Lisäksi kuljetusoppilaat Mainuan, Vuoreslahden, Koutaniemen, Parkinniemen, Hevossuon ja Teerisuon alueilta.

Lisäksi Keskuskouluun tulevat Lohtajan koulun 6. luokkienoppilaat yläkouluun 7-9 vuosisluokille.

Seminaarin koulu
Seminaarin koulussa käyvät 1. ja 2. vuosiluokat Keskuskoulun oppilaaksiottoalueen oppilaat ja siirtyvät sitten 3. luokalla Keskuskouluun.

Kajaanin lyseossa ovat vuosiluokat 7-9. Ne oppilaat, joiden alakouluna on ollut Teppanan, Kätönlahden, Nakertajan, Jormuan ja Kuluntalahden koulu, jatkavat yläluokille Kajaanin lyseoon.

Viimeksi muokattu

17.11.2017